Predmet: Uređaji i sistemi u zaštiti od požara (17 - URZP17)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastKvalitet, efektivnost i logistika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.10.2012..

Upoznavanje studenata sa fizičkim svojstvima fluida, ponašanje fluida pri kretanju i mirovanju. Upoznavanje sa komponentama koje se koriste u sistemima zaštite od požara. Upoznavanje sa karakteristikama pumpi, cevovoda, mlaznica, ventilatora, kompresora.
Sticanje znanja za rešavanje problema iz oblasti mirovanja i strujanja tečnosti i gasova (strujanje različitih vrsta tečnosti i gasova koji se koriste u sistemima zaštite od požara, ekspanzija fluida iz tečnog u gasovito agregatno stanje), dimenzionisanje posuda pod pritiskom (rezervoari i boce), dimenzionisanje cevovoda i određivanje strujnih karakteristika, određivanje radnih karakteristika pumpi, određivanje radnih karakteristika ventilatora i kompresora.
Teorijska nastava: Opšti pojmovi. Fizička svojstva fluida. Hidrostatički pritisak. Statika fluida. Kinematika fluida. Bernulijeva jednačina. Sudovi pod pritisko. Pravilno dimenzionisanje sudova pod pritiskom za sisteme zaštite od požara. Mlaznice. Proticanje fluida kroz mlaznice. Centrifugalne pumpe. Vakuum pumpe. Karakteristike pumpi. Ventilatori. Karakteristike ventilatora. Kompresori. Karakteristike kompresora. Karakteristike cevovoda. Podloge za izračunavanje osnovnih parametara potrebnih za projektovanje cevovoda i hidrantske mreže. Podloge za izračunavanje osnovnih parametar potrebnih za projektovanje ventilacije, sistema za odimljavanje i ubacivanje pene u požarni prostor. Podloge za izračunavanje osnovnih parametara potrebnih za projektovanje sistema koji rade sa gasom (ugljen dioksid, halon, prah). Praktična nastava: Vežbe su računske i simulacione sa prikazom rada komponenata koje se koriste u sistemima zaštite od požara. Pokazne vežbe se organizuju kroz posete odgovarajućim radnim organizacijama i institucijama.
Predavanja: Predavanja se izvode kombinovano uz aktivno učešće i studenta. Izlaganje teoretskog dela propraćeno je odgovarajućim primerima koji doprinose razjašnjenju teoretskog dela gradiva. Konsultacije. Vežbe: zasnivaju se na interaktivnom učenju i radu na izradi inžinjerskih proračuna. Posete Vatrogasnoj jedinici u Novom Sadu i upoznavanje sa njihovom opremom za gašenje požara.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Z. ŠmejkalUređaji, oprema i sredstva za gašenje od požara1991SKTH/Kemija u industriji Zagreb, ZagrebHrvatski
O. HerterichWasser als Loeschmittel1960Dr. Alfred Huthig Verlag Gmbh, HeidelbergNemački
NFPAAmerički kodeksi Nacionalnog udruženja za zaštitu od požara2005Quincy, MA, USAEngleski
Mihajlović, M., Bogner, M.O dimničarstvu2013ETA, BeogradSrpski jezik
Sekulić, Z., Damnjanović, M., Bogner, M.Instalacije za gašenje požara2014ETA, BeogradSrpski jezik
Sekulić, Z., Bogner, M.Odimljavanje i arhitektura2011ETA, BeogradSrpski jezik
Sekulić, Z., Bogner, M., Pejović, S.Preventivna zaštita od požara2012ETA, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jocanović dr Mitar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Karanović dr Velibor
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Orošnjak dr Marko
Docent

Auditorne vežbe