Predmet: Dizajn ambalaže (17 - F521)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaDa
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.08.2017..

Osnovni cilj ovog predmeta je osposobljavanje studenata za učestvovanje u procesu dizajna ambalažnih proizvod kroz sticanje znanja o obaveznim elementima ambalažnih proizvoda i specifičnosti pojedinačnih vrsta ambalaže, sticanje veština za realizaciju samostalnih rešenja ambalažnih proizvoda. Sticanje znanja o principima komunikacije na relaciji potrošač-proizvod posredstvom ambalaže i njihova kreativna primena. Cilj je sticanje veština za samostalan rad na razvoju inovativnih ambalažnih proizvoda. Ovladavanje tehnikama dizajna ambalažnih proizvoda primenom savremenih softverskih alata i procedura.
Nakon uspešno završenog kursa student je u osposobljeni za uključivanje u proces dizajna ambalažnih proizvoda. Osposobljen je da primenom znanja u oblasti oblikovanja ambalaže unapredi komunikaciju na relaciji ambalaža-potrošač, izvrši optimizaciju ambalažnog proizvoda uzimajući u obzir osobine proizvoda koji se pakuje, materijala od kog je ambalaža izrađena i tehnologije okjom je izražana. Teorijska znanja i praktične veštine stečene u okviru ovog predmeta se koriste u profesionalnom angažmanu prilikom dizajna ambalažnih proizvoda i kao podloga za dalje obrazovanje u oblasti.
Kursom su obuhvaćene specifičnosti pristupa dizajnu ambalaže prema vrstama proizvoda koji se pakuje, materijalu od kog je izrađena, tehnologiji kojom se izrađuje i ekološkim aspektima ambalaže. Naročita pažnja je posvećena komunikaciji na relaciji potrošač proizvod posredstvom ambalaže, kroz praktične primere i istraživanje efikasnosti različitih pristupa kroz teorijske osnove i praktičnu analizu dobrih i loših primera poznatih u savremenom dizajnu ambalažnih proizvoda. Podsiče se kreativan pristup rešavanju zadataka dizajna ambalažnih proizvoda primenom univerzalnih principa i elemenata dizajna. Zadaci vezani za komunikaciju, kostrukciju i delimično tehnike proizvodnje se rešavaju praktično kroz pojedinačno ili grupno vežbanje studentata. Obrađuju se savremeni softverski alati koji se koriste pri dizajnu ambalaženih proizvoda za grafičko i prostorno oblikovanje ambalažnih proizvoda. Kreativna primena savremenih tehnologija u ambalažnoj industriji RFID, funkcionalna štampa, proširena realnost.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i računarskih vežbi. U okviru predavanja se izlaže teoretski deo gradiva propraćen primerima savremenih rešenja u oblasti dizajna ambalažnih proizvoda. Predavanja su praćena prezentacijom koja sadrži: tekst, slike, animacije i video materijale. Na većem delu predavanja je predviđeno aktivno učešće studenata. Računarske vežbe su organizovane na način da izgrade veštine neophodne za uspešno učešće u procesu dizajna ambalaže. Priručnik za vežbe je propraćen animacijama i video materijalom postupka rešavanja zadataka. Znanja stečena na predavanjima se uvežbavaju kroz praktične primere uz asistenciju izvođača nastave. Predviđena je grupna izrada projektnog zadatka uz redovno održavanje konsultacija i mentorski rad.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
William Lidwell, Kritina Holden, Jill ButlerUniversal Principles of design2003RockportEngleski
Catharine M. FishelDesign Secrets: Packaging2005Rockport PublishersEngleski
Kirwan, M.J.Paper and paperboard packaging technology2005Blackwell Publishing, LondonEngleski
Mason D.Experimental Packaging2001Rotovision Engleski
Lazić, V., Novaković, D.Ambalaža i životna sredina2010Novi Sad, Tehnološki fakultetSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada20.00
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vladić dr Gojko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nedeljković dr Uroš
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vladić dr Gojko
Redovni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vasilić Petar
Asistent iz umetničkog polja

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Gvoka Teodora
Asistent

Računarske vežbe