Predmet: Teorijsko istraživanje u scenskom dizajnu (17 - SDD1)


Osnovne informacije

KategorijaUmetnički
Naučna oblastScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajn
MultidisciplinarnaDa
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Osnovni cilj predmeta je definisanje relevantne teme doktorskog umetničkog projekta i uspostavljanje teorijskog diskursa u odnosu na definisanu temu. Takođe, cilj je utvrđivanje, sagledavanje i predstavljanje teorijske platforme za lični stvaralački postupak.
Definisana tema doktorskog umetničkog projekta, utvrđena uža oblast teorijskog dela istraživanja doktorskog umetničkog projekta, definisan obuhvat teorijskog istraživanja, metode istraživačkog postupka, kao i očekivani ciljevi.
Definisanje šire i uže oblasti teme doktorskog umetničkog projekta. Utvrđivanje ključnih istraživačkih motiva, ciljeva i očekivanja. Pregled prethodnih istraživanja. Pregled referentnih teorijskih oslonaca. Utvrđivanje teorijskih istraživačkih okvira. Formiranje pregleda literature i referentnih izvora. Studija o doktorabilnosti predložene teme.
Samostalni istraživački rad pod mentorstvom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraSva raspoloživa literatura (knjige, monografije, doktorski i magistarski radovi iz oblasti, katalozi, periodika, elektronska izdanja, internet prezentacije...) obuhvaćena studijskim programom u celini.sve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada70.00
Prezentacija i završna odbrana projektaneda30.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!