Predmet: Tehnologije energetskog iskorišćenja otpada (17 - ZC047)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.10.2012..

Osposovljavanje studenata za sagledavanje celokupnog ciklusa upravljanja otpadom i rešavanje problema iz segmenta tretmana otpada uz energetsku valorizaciju. Cilj predmeta je da se na osnovu analize osnovnih i savremenih tehnologija omogući rešavanje problema upravljanja otpada uz energetsko iskorišćenje i osposobljavanje studenata da procene primenljivost raspoloživih tehnologija u konkretnim uslovima.
Studenti stiču neophodna znanja za rešavanja konkretinih problema izbora najoptimalnijih rešenja za tretman i iskorišćenje otpada uz generisanje korisnih vidova energije. Studenti će biti u mogućnosti da se bave analizom, projektovanjem i optimizacijom rada postrojenja za tretman otpada.
Teorijska nastava: Pojam otpada, Količine i sastav komunalnog otpada, Nacionalna i EU zakonska regulativa, Deponovanje otpada, Tehnologije iskorišćenja otpada, Mehaničko biološki tretman otpada, Anaerobna digestija, Sagorevanje otpada, Upravljanje deponijskim gasom. Praktična nastava: Na vežbama se obrađuju primeri na kojima se studenti obučavaju za rešavanje konkretnih problema iz oblasti upravljanja otpadom: planiranje sistema upravljanja otpadom, rad na softverskim alatima za modelovanje procesa produkcije deponijskog gasa i određivanja energetskog potencijala deponija.
Predavanje, auditorene vežbe, računarske vežbe i konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva praćen odgovarajućim primerima iz prakse, radi lakšeg razumevanja i usvajanja gradiva. Na auditornim vežba se detaljnije obrađuje gradivo sa predavanja uz aktivnije učešće studenata. Na računarskim vežbama obrađuju se softverski alati kojima se simuliraju procesi na deponijama. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Pismeni deo ispita se može polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vujić,G. i dr.Upravljanje otpadom u zemljama u razvoju2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Marina R. Ilić, Saša R. MiletićOsnovi upravljanja čvrstim otpadom1998Institut za ispitivanje materijalaSrpski jezik
Ubavin, D., Batinic, B., Stanisavljević N.Tehnologije energetskog iskorišćenja otpada2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Christensen, T.H.Solid Waste Technology & Management, Volume 1 & 22011Wiley Publication, United KingdomEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ubavin dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Batinić dr Bojan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tošić Nikolina
Istraživač saradnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vigi Marija
Istraživač pripravnik

Računarske vežbe