Predmet: Logistika transporta opasnog tereta (17 - S0217)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastOrganizacija i tehnologije transportnih sistema
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2014..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Poznavanje robe u transportudada
Sticanje osnovnih saznanja o svojstvima i postupcima transporta, skladištenja i manipulisanja opasnog tereta.
Osposobljenost studenata da stručno organizuju transport, skladištenje i manipulaciju opasnog tereta, sprovode kontrolu realizacije logističkih procesa i preventivno deluju na smanjenje negativnog uticaja opasnog tereta po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra.
Definicija i svojstva opasnog tereta. Klasifikacija opasnog tereta. Zakonska regulativa u logistici transporta opasnog tereta. Ambalaža i pakovanje opasnog tereta. Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta (ADR). Pravilnik o međunarodnom železničkom transportu opasnog tereta (RID). Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima (ADN). Organizacija i tehnologija transporta opasnog tereta u transportnim sistemima. Skladištenje i manipulisanje opasnim teretom. Sistemi kontrole opasnog tereta. Opasni tereti i zaštita životne sredine.
Predavanja, auditorne i računske vežbe. Stručne posete preduzećima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastruktureZakon o transportu opasne robe2016Sl. Glasnik R. Srbije br. 104/2016Srpski jezik
Ekonomska komisija za Evropu, Odbor za kopneni transportEvropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe - ADR2016Ujedinjene NacijeEngleski
Jovanović V.Transport opasnih materija2004Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukturePravilnik o načinu transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju2014Sl. Glasnik R. SrbijeSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sremac dr Siniša
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tepić dr Goran
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mrđenović Nenad
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe