Predmet: Teorija i kritika urbane sredine (17 - UP02)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

U okviru predmeta studentima će biti predstavljene teorijske i metodološke postavke savremenih urbanih istraživanja sa ciljem sagledavanja složenih procesa urbane sredine u okviru ukupnog prostornog i društvenog konteksta. Dominantne teme razvoja gradova danas biće obrađene uz kritički pristup, analizom relevantnih teorija, ali i izgrađenih prostora u kojima su raznolike uticajne sile materijalizovane.
Studenti koji uspešno ispune predviđene obaveze biće osposobljeni da razviju analitički i kritički aparat koji će moći da prilagode specifičnostima sopstvenog naučno-istraživačkog i praktičnog rada. Studenti će biti usmereni ka razumevanju urbanih transformacija u okviru procesa koji ih uzrokuju, kako bi u daljem teorijskom i/ili praktičnom radu mogli da se prema njima aktivno i konstruktivno odrede.
Procesi transformacije savremenih gradova – širi kontekst; Savremeni koncept urbanog; Savremene teorije urbanog rasta i razvoja; Specifične teme i procesi u razvoju gradova danas – kritička analiza; Prostorni parametri kao ključni činioci urbanih transformacija – teorijska i praktična razmatranja; Koncept vertikalnog urbaniteta u teoriji i praksi; Dinamika urbanog prostora - procesi kao osnov funkcionisanja grada; Vizije razvoja gradova u budućnosti i savremene tehnologije.
Metoda kritičke analize; Ilustrativno-demonstrativna metoda; Metoda sinteze usvojenih znanja; Interakcija između učesnika u nastavnom procesu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mamford, L.Grad u istoriji2003Marso:Book, BeogradSrpski jezik
Džejkobs, Dž.Smrt i život velikih američkih gradova2011Mediterran Publishing, Novi SadSrpski jezik
Kofman, E & E LebasWritings on Cities – Henri Lefebvre2006Blackwell Publishing, OxfordEngleski
LeGates, R & F StoutThe City Reader2011Routledge, London, New YorkEngleski
Sassen, S.A Sociology of Globalization2007W.W.Norton & Company, New York, LondonEngleski
Nikolić, S., i dr.Ekološki marketing menadžment : savrmena de(kon)strukcija2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Mickov, B & J.E DoyleCulture, Innovation and the Economy2018Routledge, Oxon, New YorkEngleski
Radović, R.Živi prostor19796. oktobar, BeogradSrpski jezik
Norberg-Šulc, K.Egzistencija, prostor i arhitektura1999Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Krier, R.Gradski prostor u teoriji i praksi : na primerima gradskog jezgra Štutgarta2007Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Batty, M.The new science of cities2013MIT Press, Cambridge Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prezentacijadada10.00
Seminarski raddada20.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vračarić dr Milica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Medenica-Todorović Ranka
Asistent

Auditorne vežbe