Predmet: Master rad - studijski istraživački rad (17 - M40SIR)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 25.12.2018..

Osposobljavanje studenta za samostalni naučno-istraživačkog rad.
Sposobnost studenta za samostalni naučno-istraživački rad u okviru stečenog znanja, ličnog interesovanja i teme master rada.
Sadržaj predmeta obuhvata sve neophodne delatnosti u cilju: definisanja odgovarajuće teme master rada, izbora mentora, sadržaja i obima master rada, vremenskih rokova za izradu i odbranu master rada, obezbeđivanja materijalnih i logističkih sredstava (literatura, laboratorijska oprema).
Studijski i istraživački rad. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autora-- -Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Praćenje aktivnosti pri realizaciji projekatadada70.00
Odbrana projektadada30.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!