Predmet: Modelovanje i simulacija energetskih sistema (17 - ZC023)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2012..

Sticanje znanja i osposobljavanje studenata za dalju primenu i praktičan rad u oblasti matematičkog modelovanja i simulacije u domenu energetskih sistema.
Stečena znanja koriste u daljem procesu obrazovanja. U stručnim predmetima i budućoj inženjerskoj praksi koriste tehnike matematičkog modelovanja i simulacije u domenu eneregetskih sistema.
Opšta teorija sistema (razvoj, struktura i tipovi sistema, sistem i okruženje, karakteristike sistema, principi sistemskog pristupa). Zadaci analize i sinteze energetskih sistema–ES (elementi i veze ES, interakcija ES i okruženja, klasifikacija i osobine ES, hijerarhija ES). Kriterijumi efikasnosti ES, ograničenja pri dizajniranju i radu ES. Metode analize i sinteze ES, (blok-šeme toka rešavanja zadataka, preslikavanje fizičkog u matematički model-MM, način zapisa MM, princip crne kutije, funkcija cilja, jednačine veze, sistem ograničenja, određivanje optimalnih parametara). Matematički modeli ES (klasifikacija MM: funkcionalni dijagram, strukturna blok-šema, operaciona i tehnološka šema, blokovi i grafovi modela, šematski, parametarski i matrični prikaz). Matematički modeli (zapis, ustaljeno i neustaljeno stanje sistema, broj stepeni slobode sistema, određivanje broja parametara stanja ES, metode sastavljanja MM (statički i dinamički modeli). Teorijske metode sastavljanja MM (primena ZOM, ZOE i ZOKK). Metoda blok dijagrama i metoda informacionih promenljivih. Eksperimentalne metode sastavljanja MM (aktivne, pasivne, adaptacione i kombinovane). Adekvatnost matematičkog modela (raspodeljeni i koncentrisani parametri). Primeri matematičkih modela i simulacije ES (procesi prvog i drugog reda). Primena komercijalnog softvera na primerima složenih energetskih sistema.
Predavanja, auditorne i računarske vežbe i konsultacije. Na računarskim vežbama se rade zadaci sa auditornih vežbi u MATLAB-u i SIMULINK-u. Deo gradiva koji čini logičku celinu može se polagati u vidu dva kolokvijuma. Kolokvijumi se sastoje iz usmenog dela ispita i zadatka i polažu se u pismenoj formi u toku semestra. Gradivo se može polagati i u celosti u pismenoj i usmenoj formi tokom ispitnih rokova. Ocena se formira na osnovu celokupnog angažmana studenta tokom semestra, rezultata kolokvijuma i/ili ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B. Nakomčić-SmaragdakisModelovanje i simulacija energetskih sistema-skripta2011Interno izdanje FTNSrpski jezik
Stevanović, J.Modelovanje i simulacija procesa1995Tehnološko-metalurški fakultet, BeogradSrpski jezik
Đ. BašićModelovanje i simulacija sistema-skripta1995Interno izdanje FTNSrpski jezik
Dragutinović G., Bašić Đ.Termoprocesni sistemi : Analiza1999Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Stoecker, W.F.Design of Thermal Systems, 3rd edition1989McGraw-Hill, New YorkEngleski
Bejan A., Tsatsaronis G., Moran M.J.Thermal design and optimization1996John Wiley & Sons, NYEngleski
Himmelblau D.M., Bischoff K.B.Process analysis and simulation: deterministic systems1968John Wiley & Sons, NYEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čepić dr Zoran
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Čepić dr Zoran
Vanredni profesor

Računarske vežbe