Predmet: Računarom podržano projektovanje proizvoda (CAD/CAE) (12 - II1005)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 24.10.2012..

Nastavni predmet ima za cilj da slušaocima pruži potrebna saznanja u oblasti računarom podržanog inženjerskog projektovanja uz upotrebu savremenih softverskih sredstava i alata za te namene. Osposobljava studente za primenu sredstava informacionih tehnologija u kreativnom inženjerskom radu kroz izučavanje osnovnih principa automatizacije projektovanja proizvoda, a zatim i kroz praktične primene CAE/CAD softverskih proizvoda u industrijskom inženjerstvu. Podrazumeva sticanje čitavog niza praktičnih znanja i veština kod slušalaca, primenljivih u predmetnoj oblasti.
U rezultatu pohadjanja nastave i aktivnog učešća u nastavi na ovom predmetu, slušaoci se u potrebnoj i dovoljnoj meri obučavaju za oblikovanje industrijskih proizvoda i njihovih komponenti primenom namenskih programskih sredstava i alata, kao i njihovu analizu, konstruisanje i realizaciju u savremenim industrijskim sistemima. Tokom kursa, slušaoci mogu ostvariti visok nivo obučenosti za primenu čitavog niza softverskih rešenja za podršku projektovanju koja predstavljaju svetske standarde i raspoloživa su u odgovarajućim laboratorijama.
Osnovni pojmovi u predmetnoj oblasti: industrijski proizvod, inženjersko projektovanje, automatizacija postupaka projektovanja. Struktura proizvoda i metode njenog opisivanja i predstavljanja. Automatizacija projektovanja predmeta rada u industrijskom inženjerstvu. Sistemi za automatizovano projektovanje. Postupci rada i alati u sistemima za automatizovano projektovanje. Automatizacija projektovanja predmeta rada u sklopu automatizacije proizvodnje i poslovanja u industrijskim sistemima.
Nastava se izvodi u formi predavanja i laboratorijskih, računarom podržanih vežbanja. U okviru nastave vežbanja predvidja se i samostalna izrada obaveznih zadataka, uz mogućnost otvorenih konsultacija sa predmetnim nastavnicima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Krsmanović, CvijanAutomatizacija projektovanja u industrijskom inženjerstvu1997Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Magrab, E. B.Integrated Product and Process Design and Development1997CRC PressEngleski
Norton, R. L.Machine Design2010Prentice HallEngleski
Ulrich, K., Eppinger, S.Product Design and Development2011McGraw-HillEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada40.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Krsmanović dr Cvijan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Anderla dr Andraš
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Anderla dr Andraš
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tegeltija dr Srđan
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Arsenović Marko
Docent

Računarske vežbe