Predmet: Osnovi elektrotehnike (12 - II1007)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektrotehničko i računarsko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Cilj predmeta je da studenti nauče terminologiju i osnovne zakone Elektrotehnike i osposobe za rešavanje električnih kola vremenski konstantnih struja i vremenski promenljivih struja.
Studenti koji uspešno savladaju gradivo na predmetu znaju da reše jednostavna električna kola vremenski konstantne struje, da reše jednostavna električna kola sa prostoperiodičnim strujama, da izračunaju trenutnu, aktivnu, reaktivnu i najveću snagu u električnim mrežama. Studenti su osposobljeni da rešavaju jednostavnije elektrotehničke probleme, da uspešno komuniciraju sa kolegama iz struke i da budu uspešan deo multidisciplinarnog tima.
Rad električnih sila, napon i potencijal električnog polja. Kondenzatori. Jačina električne struje. Prvi Kirhofov zakon. Omov zakon i otpornici. Redna i paralelna veza otpornika. Džulov zakon. Drugi Kirhofov zakon. Generatori i njihove karakteristike. Prosto električno kolo. Rešavanje električnih mreža. Električna kola vremenski promenljive struje. Prostoperiodični režim, Impedansa, Rešavanje kola u kompleksnom domenu, Fazori, Kompleksna snaga, Uslov prenosa maksimalne snage, Simetrični trofazni sistemi.
Nastava se izvodi u vidu predavanja, uz multimedijalne prezentacije. U nastavi se primenjuje induktivni metod. Na osnovu niza malih primera, stiče se znanje koje izgrađuje inženjersku intuiciju. Studenti rade četiri laboratorijske vežbe iz jednosmernih i prostoperiodičnih struja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Anamarija Juhas, Miodrag Milutinov, Neda Pekarić NadjZbirka iz osnova elektrotehnike za studente strukovnih studija2012Edicija FTNSrpski jezik
Giorgio RizzoniPrinciples and applications of electrical engineering2011McGraw HillEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pekarić-Nađ dr Neda
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Juhas dr Anamarija
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jerkan dr Dejan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe