Predmet: Projektovanje informacionih sistema (12 - II1018)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Nastavni predmet se izučava u cilju sticanja saznanja o mestu i ulozi informacionog sistema u postupcima upravljanja realnim sistemom, o metodološkim putevima u analizi i projektovanju informacionih sistema i glavnim segmentima njihove strukture. Slušaoci nastavnog predmeta se osposobljavaju za kompetentno učešće u procesima inženjeringa, reinženjeringa i dokumentovanja informacionih sistema kao i njihovu evaluaciju, eksploataciju i održavanje u funkciji.
Slušaoci nastavnog predmeta tokom kursa stiču kvalitetna znanja u oblasti inženjeringa i reinženjeringa informacionih sistema, praktično rade na zadacima iz oblasti analize sistema i modeliranja sistemskih struktura i u tom kontekstu ovladavaju nizom namenskih, standardizovanih i širom sveta primenjivanih metoda, sredstava i alata za datu namenu.
Osnovni pojmovi i objašnjenja. Inženjering i reinženjering informacionih sistema. Životni ciklus informacionog sistema. Strateško planiranje razvoja i izgradnje IS. Analiza sistema - metode, tehnike i alati. Metodološki pristupi u razvoju i izgradnji IS. Modeliranje sistemskih struktura. Metode i sredstva modeliranja BP. Modeliranje programskih osnova. Tehničke osnove IS. Kadrovi za razvoj, eksploataciju i održavanje sistema. Testiranje i uvođenje sistema u funkciju. Održavanje. Dokumentovanje IS.
Nastava se izvodi u formi predavanja i laboratorijskih, računarom podržanih vežbanja. U okviru nastave vežbanja se predviđa i samostalna izrada obaveznih zadataka, uz mogućnost otvorenih konsultacija sa predmetnim nastavnicima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Krsmanović, C.Projektovanje informacionih sistema, udžbenik u pripremi2013Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Booch, G., Maksimumchuk, R. A., Engle, M. W., Yuang, B. J., Conallen, J., Houston, K. A.Object-Oriented Analysis and Design with Applications (3rd Edition)2007Addison - WesleyEngleski
Pressman, R. S., Maxim, B. R.Software Engineering: A Practitioners Approach (8th edition)2014McGraw-HillEngleski
Marakas, G. M.System Analysis and Design - An Active Approach (2nd edition)2004Prentice-HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada40.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Krsmanović dr Cvijan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stefanović dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mitrović Jovan
Istraživač pripravnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vukmanović Miloš
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Todić Vladimir

Računarske vežbe