Predmet: Matematika 2 (12 - II1052)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 20.10.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematika 1dane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje. Usvajanje osnovnih znanja iz više matematike i osposobljavanje studenata da stečena znanja primene u drugim opštim i stručnim predmetima.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima.Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima pravi, analizira i rešava matematičke modele.
Izvod i primena, neodređeni i određeni integrali realnih funkcija jedne promenljive i primena, obične diferencijalne jednačine prvog reda, diferencijalne jednačine drugog reda sa konstantnim koeficijentima.
Prvi deo gradiva – K1: Realne funkcije jedne promenljive - granične vrednosti, neprekidnost, izvod i primena. Drugi deo gradiva – K2: neodređeni i određeni integrali realnih funkcija jedne promenljive i primena, obične diferencijalne jednačine prvog reda, diferencijalne jednačine drugog reda sa konstantnim koeficijentima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nevenka AdžićMatematika za Arhitektonski odsek2004FTNSrpski jezik
Nevenka AdžićMatematika 1 za studente FTN2011FTNSrpski jezik
Nevenka AdžićMatematika 2 za studente FTN2011FTNSrpski jezik
Jovanka Nikić, Lidija ČomićMatematika jedan, deo 12005FTNSrpski jezik
Irena Čomić, Aleksandar NikolićDiferencijalne jednačine2005FTNSrpski jezik
Nevenka Adžić i ostaliZbirka rešenih zadataka iz natenatike za Arhitektonski odsek1998FTNSrpski jezik
Nevenka AdžićZbirka rešenih zadataka iz matematika 12011FTNSrpski jezik
Nevenka AdžićZbirka rešenih zadataka iz matematika 22011FTNSrpski jezik
Tatjana Grbić i ostaliZbirka rešenih zadataka iz matematika 12001FTNSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikolić Aleksandar

Predavanja
Nedostaje slika

Uzelac dr Zorica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tomić dr Filip
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milićević Srđan
Docent

Auditorne vežbe