Основне информације

Ниво студија
Мастер струковне студије


Звање које се стиче
Струковни мастер инжењер менаџмента (Струк. маст. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Лалић др Бојан
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.Лаб.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Дигитална трансформација у индустријама3309
Пословне комуникације3208
Управљање људским ресурсима у економији знања2308
Пословно право2205

Година: 1, Семестар: Летњи

Економија за менаџере4309
Пословне стратегије4309
Финансијски менаџмент са елементима рачуноводства4309
Стручна пракса МБА 10003

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет 14409
Изборни предмет 24409
Изборни предмет 34409
Стручна пракса МБА 20003

Година: 2, Семестар: Летњи

Изборни предмет 420-20-26
Изборни предмет 520-20-26
Завршни рад - примењени истраживачки рад00013
Завршни рад - израда и одбрана0005
 Документа