ванр. проф. Маријана Дукић-Мијатовић


Недостаје слика

Маријана Дукић-Мијатовић

Ванредни професор


Телефон
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Проф. др Маријана Дукић Мијатовић је рођена 1975. године у Кули. Правни факултет у Новом Саду уписала је у школској 1994/1995. години, а дипломирала је 1999. године. Исте године је на Правном факултету Универзитета  у Новом Саду, уписала последипломске студије на смеру Привредног права.  Правосудни испит положила је 2002. године са одликом, након приправничког стажа у Привредном суду у Новом Саду. Магистарски рад под насловом „Остваривање регреса у осигурању” одбранила је 2004. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду под менторством проф. др Славка Царића, оснивача Универзитета Привредна академија. Исте године пријавила је тему докторске дисертације „Заштита поверилаца у стечају” и 2008. године на Правном факултету Универзитета Привредна академија у Новом Саду стекла звање доктора правних наука. Проф. др Маријана Дукић Мијатовић је ванредни професор на Универзитету у Новом Саду на Факултету техничких наука на Катедри за друштвене науке. Била је запослена  на Економском факултету у Суботици, где је предавала Пословно право, као и више предмета на мастер и докторским студијама у Суботици, Новом Саду и Бујановцу. Редовни професор је од 2016. године на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду. Проф. др Маријана Дукић Мијатовић постављена је у јуну 2023. године за државног секретара у Министарству просвете, након претходног мандата у Министарству просвете(2022-2023), те мандата у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.(2020-2022) Вршила је функцију Директора Канцеларије за локални економски развој Града Новог Сада (2014-2016). Била је саветник  Градоначелника Новог Сада за инвестиције и имплементацију стратешких пројеката. (2016-2020). Обављала је функцију председнице Надзорног одбора ЈП Завода за изградњу града Новог Сада (2012), Председнице Скупштине акционара Луке ад Нови Сад (2013-2014) и Председнице Надзорног одбора Дневник холдинг а.д Нови Сад (2014). Била је заступник републичког капитала у Луци Нови Сад (2016-2018). Проф. др Маријана Дукић Мијатовић је током школске 2012/2013 године била ангажована као гостујући професор и на Правном факултету Свеучилишта Витез у Травнику Федерација БИХ на предмету Међународно приватно право. Била је уредник часописа Право, теорија и пракса (2012-2015), више зборника радова научних скупова, те руководилац научних пројеката. Била је члан Издавачког савета часописа Култура полиса (М51). Координатор је Радне групе за доношење и имплементацију  Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016. године до 2020. године и координатор Радне групе за имплементацију стратешких економских пројеката од значаја за Град Нови Сад. Била је шеф преговарачког тима Града Новог Сада за инвестиционе пројекте Делпхи Пацкард доо Нови Сад, Леар Цорпоратион доо Нови Сад, Цонтинентал аутомотиве доо Нови Сад, ЦТП Србија,  Баррy Цаллебаут, БМТС Тецхнологy и НИДЕЦ. Била је потпредседник Националног савета за високо образовање Републике Србије (2018-2020), као и члан Управног одбора Фонда за изградњу станова за младе научнике и уметнике (2014-2020). Испитивач је у Комисији за полагање правосудног испита АП Војводине (2016-). Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, која је донета по захтеву Института за међународну политику и привреду у Београду 2020. године стекла је научно звање виши научни сарадник. Добитник је Повеље Капетан Миша Анастасијевић за 2015. годину за развојне пројекте и унапређење пословног амбијента у Новом Саду, као и 2017. године на националном нивоу као најбољи менаџер у јавном предузетништву. Аутор је седам књига и преко 120 научних и стручних радова, од тога 20 радова (М 22 и М23) објављених у угледним часописима индексираним на Тхомпсон Роyтерс листи. Удата је и мајка сина Вука.

Ванредни професор
01.10.2020.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
Критеријум продукцијеОпис
() Дукић Мијатовић М.: Зељко Бјелајац, Милан Поцуца, Маријана Дукиц Мијатовиц: ИНДУСТРИАЛ АЦЦИДЕНТ АС А СОУРЦЕ ОФ ЈЕОПАРДИСИНГ ТХЕ САФЕТY ОФ ПЕОПЛЕ АНД ЕНВИРОНМЕНТ WИТХ А СПЕЦИАЛ РЕВИЕW ОФ ТХЕ ЦАСЕ СТУДY “АЦЦИДЕНТ ИН ТХЕ МИДДЛЕ СЕЦТИОН ОФ ТХЕ ДАНУБЕ РИВЕР”, Јоурнал оф Енвиронментал Протецтион анд Ецологy, 2013, Вол. 14, Но 1, пп. 35-49, ИССН 1311-5065
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLjubojev N., Dukić Mijatović M., Kavalić (Zakin) M., Stanisavljev (Zec) S., Cvijić M.: Protection of the Design in the Textile Industry in Order to Improve the Economic Aspect of Sustainable Development of Serbia -Comparative Overview of the Laws of the European Union and Croatia, Sustainability, 2019, Vol. 11, No 7, pp. 1-11, ISSN 2071-1050
(М23) Рад у међународном часописуUzelac O., Davidovic M., Dukić Mijatović M.: UZELAC, O., DAVIDOVIC M., DUKIC MIJATOVIC M., “ LEGAL FRAMEWORK, POLITICAL ENVIRONMENT AND ECONOMIC FREEDOM IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: DO THEY MATTER FOR ECONOMIC GROWTH”, POST COMUMUNIST ECONOMIES, 2020, PG. 1-29, Post-Communist Economies, 2020, pp. 1-29, ISSN 1463-1377
(М23) Рад у међународном часописуDukić Mijatović M.: Dukić-Mijatović Marijana, Bjelajac Željko, Kozar V. : Flood risk managment analysis for reducing harmful effects on human health, enviroment, cultural heritage and economic activity in the Republic of Serbia, Oxidation Communications, 2016, no 1. pg 399-410, ISNN 0209-4541, Oxidation Communication, 2016, No 1, pp. 399-410, ISSN 0209-4541
(М23) Рад у међународном часописуDukić Mijatović M.: Bjelajac Željko, Dukić-Mijatović Marijana, Kozar. V : Impact of Air Quality in Belgrade on Human Health and Safe Environment, Oxidation Communications, 2015, no. 41, pg 1967-1978, Oxidation Communication, 2015, No 4a, pp. 1967-1978, ISSN 0209-4541
(М23) Рад у међународном часописуLjubojev N., Dukić Mijatović M., Bjelajac Ž., Kozar V., Radovanović (Petrovi Lj.: EU LEGISLATION ON FUEL QUALITY AND ITS IMPLEMENTATION IN THE REPUBLIC OF SERBIA, Journal of the Balkan Tribological Association, 2014, Vol. 20, No 1, pp. 144-155, ISSN 1310-4772
(М23) Рад у међународном часописуDukić Mijatović M.: Spasić, I.; Dukić-Mijatović, M.; Bejatović, M.: "Factoring method of Financing in Business practice" "Economic Research", 2012, vol 25, n.1, pg. 191-211., Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2012, Vol. 25, No 1, pp. 191-211, ISSN 1331-677X
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомDukić Mijatović M., Gongeta S.: Dukić Mijatović, M., Gongeta, S., Cosumer credit in European Union, European Scientific Journal, vol 1,special edition, 2014, pg. 410-420, European Scientific Journal (ESJ), 2014, Vol. 1, pp. 410-420, ISSN 1857-7881
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомДукић Мијатовић М., Јоксић И.: Бановић, Б., Дукић Мијатовић, М., Јоксић, И.: „Одрживи развој и еколошки ресурси са посебним освртом на кривичноправни аспект заштите еколошких добара“, Теме, бр. 3/2013, Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 1281-1302, УДК 1+3, ИССН 0351-1685, ЦОБИСС.СР-ИД 559631, Теме, 2013, Но 3, пп. 1281-1302, ИССН 0351-1685, УДК: 1+3
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомBejatović M., Dukić Mijatović M.: M. Bejatović, M. Dukić-Mijatović, Ž. Spalević, The Comparative Review of the Impact of Central Banks on the Dynamics of Fluctuations in the Financial Markets, WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 9, No. 1, pp. 16 - 28, Jan, 2012, WSEAS Transactions on Business and Economics, 2012, Vol. 9, No 1, pp. 16-28, ISSN 1109-9526
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини***Дукић Мијатовић М.: Дукић Мијатовић М., „Специфичности стечајне легислативе Републике Србије у транзиционој фази развоја привреде“, Век и по регулисања стечаја у Србији ( уредници проф. др Небојша Шаркић, проф.др Вук Радовић, Гордана Ајншпилер Поповић, проф. др Владимир Чоловић) Институт за упоредно право Београд у сарадњи са Правним факултетом Универзитета Унион Београд, ИСБН 978-86-80186-46-7, стр. 87-95. Научни скуп је одржан 13.5 2019. године у Београду. - &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#цц0000;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт;
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини***Дукић Мијатовић М.: Маријана Дукић М. и Бабић Н., "Стране директне инвестиције као детерминанта развоја српске економије", Привредноправни оквир и економски развој држава Југоисточне Европе, Правни факултет за привреду и правосудје Нови Сад, стр. 654-668- &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#цц0000;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт; , УДК: 330.322 (497.11)
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниДукић Мијатовић М., Голић Д.: Јавно-приватна партнерства као облик вршења децентрализованих послова, 3. Међународна конференција "Развој јавне управе", Вуковар: Велеучилиште Лавослав Ружичка, 19-20 Април, 2013, пп. 672-683, ИСБН 978-953-7734-05-3
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу***Дукић Мијатовић М., Станковић Г.: Станковић. Г., Дукић Мијатовић М., "Преиначње тужбе",Зборник сажетка радова "Право,традиција, промјене" (уредник доц. др Димитрије Ћеранић) у организацији Правног факултета у Источном Сарајеву, медјународног Савезаправника Москва и Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу Београд, издавач: правни факултет универзитета у Источном Сарајеву, ИСБН 978-99938-57-48-8, стр. 33 Научни скуп одржан на Палама 26. октобра 2019. године- &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#цц0000;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт; , УДК: 347.922
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић Маријана, Преглед законских процедура у поступку утврђивања потраживања стечајних закона у региону, Тематски зборник радова Право земаља у региону издавача Институт за упоредно право Београд, стр. 368-390, 2010. година ИСБН 978-86-80059-69-3 ,ЦОБИСС.СР-ИД: 176039948), Београд, Институт за упоредно право Београд, 2010, стр. 368-390, ИСБН 978-86-80059-69-3
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић Маријана, Утицај немачког стечајног права на развој стечајног законодавства у Србији, Увод у право Немачке, Тематски зборник радова издавача Институт за упоредно право Београд, 2011, стр.507-524 , Београд, Институт за упоредно право Београд, 2011, стр. 507-524
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М., Зеленовић В.: Зеленовић, В., Дукић Мијатовић, М., Финансијско-правни аспекти финансијског лизинга у Србији, Култура полиса, вол 15, бр. 36, стр. 583_ 595, 2018, Култура полиса, 2018, Вол. 15, Но 36, пп. 583-595, ИССН 1820-4589
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Маријана Дукић Мијатовић Меродавно право код уговора о међународној продаји, Култура полиса бр.32, 2017 ИССН 1820-4589, стр.347/360 М51, Култура полиса, 2017, Но 32, пп. 347-360, ИССН 1820-4589
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М., Суџука Е.: Дукић-Мијатовић, М.,Суџука Е, УСКЛАЂЕНОСТ ПРАВА ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. Европско законодавство, бр. 55-57/2016., Београд, , стр. 142.-159, Култура полиса, 2016, пп. 142-159, ИССН 1820-4589
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М., Суџука Е.: Емир Суџука, Маријана Дукић Мијатовић, Правне конструкције у савременом градјанском и пословном праву, Култура полиса, бр. 30 из 2016, стр. 375-388, Култура полиса, 2016, Но 30/16, пп. 375-388, ИССН 1820-4589
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Маријана Дукић Мијатовић, Друштво са ограниченом одговорношћу-компаративни преглед, Европско законодавство, бр. 55/16, стр. 171-183, Европско законадвство, 2016, Но 55/16, пп. 171-183, ИССН 1451-3188
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М., Веселиновић Ј., Марковић Т.: Веселиновић Јанко, Марковић Тодор,Дукић Мијатовић Маријана, Правни и економски аспекти уговора о осигурању усева и плодова од суше, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр.1 2016,УДК 3, ИССН 0550-2179, стр. 159-179, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, пп. 159-179, ИССН 0550-2179
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић Мијатовић, М., Гонгета, Ц. : Правна заштита пословне тајне у Европској Унији, Култура полиса, (2015), бр. 28, Нови Сад, стр. 199-211, Култура полиса, 2015, Но 28, пп. 199-211, ИССН 1820-4589
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић, М. Гонгета, С.: Нова Директива о правима потрошача у Европској унији, Европско законадвство, 2015, Вол. 51, Но 2015, пп. 148-160, ИССН 1451-3188
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић, М. Гонгета, С.: Директива о сузбијању закашњења у привредним уговорима, Европско законадвство, 2015, Вол. 51, Но 2015, пп. 218-228, ИССН 1451-3188
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић М, Централна банка и развој финансијског тржишта, Правни живот, бр. 11/2012, том 3, стр. 627- 641 , Правни живот, 2012, Вол. 3, Но 11/2012, пп. 627-641, ИССН 0350-0500
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић М, Предлог плана реорганизације у светлу законских процедура стечајних закона у региону, Право и привреда, бр.4-6/2011 стр.360-372 , Право и привреда - часопис за привредно правну теорију и праксу, 2011, Но 4-6/2011, пп. 360-372, ИССН 0354-3501
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић М – Мијатовић М, Правни положај разлучних поверилаца у стечају, Правни живот, бр.11/2011, стр. 205-221, Правни живот, 2011, Но 11/2011, пп. 205-221, ИССН 0350-0500
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић М, Положај арбитра у арбитражном поступку-компаративни преглед, Страни правни живот, бр. 1/2011, стр.217-229, Страни правни живот, 2011, Но 1/2011, пп. 217-229, ИССН 0039-2128
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић Маријана, Преглед актуелне леx мерцаториае у примени документарног акредитива, Правни живот, вол. 59, бр. 12, стр. 481- 494, 2010 (ИССН 0350-0500 почетна година 1951, адреса Крунска 74, П. фах 179, 11000 Београд, уредник Слободан Перовић, периодичност месечно телефон 011/244-6910, издавач Удружење правника Србије, веб адреса www.Копаониксцхоол.орг &лт;хттп://www.Копаониксцхоол.орг&гт; УДК: 34, ЦОБИСС.СР-ИД: 756484), Правни живот, 2010, Вол. 59, Но 12, пп. 481-494, ИССН 0350-0500
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић Маријана, Усклађеност банкарског система Републике Србије са светским стандардима - корпоративно управљање и актуелна корпоративна пракса, Правни живот, вол. 57, бр. 12, стр. 761-775, 2008 (ИССН 0350-0500 почетна година 1951, адреса Крунска 74, П. фах 179, 11000 Београд, уредник Слободан Перовић, периодичност месечно телефон 011/244-6910, издавач Удружење правника Србије, веб адреса www.Копаониксцхоол.орг &лт;хттп://www.Копаониксцхоол.орг&гт; УДК: 34, ЦОБИСС.СР-ИД: 756484), Правни живот, 2008, Вол. 57, Но 12, пп. 761-775, ИССН 0350-0500, УДК: УДК: 34, ЦОБИСС.СР-ИД: 756484
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић Маријана, Закон о банкама у светлу имплементације европског законодавства, Правни живот, вол. 56, бр. 13, стр. 153-161, 2007(ИССН 0350-0500 почетна година 1951, адреса Крунска 74, П. фах 179, 11000 Београд, уредник Слободан Перовић, периодичност месечно телефон 011/244-6910, издавач Удружење правника Србије, веб адреса www.Копаониксцхоол.орг &лт;хттп://www.Копаониксцхоол.орг&гт; УДК: 34, ЦОБИСС.СР-ИД: 756484) , Правни живот, 2007, Вол. 56, Но 13, пп. 153-161, ИССН 0350-0500, УДК: 34, ЦОБИСС.СР-ИД: 756484
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић Маријана, Остваривање регреса код осигурања банкарских послова, Правни живот, вол. 55, бр. 11, стр. 799-809, 2006 (ИССН 0350-0500 почетна година 1951, адреса Крунска 74, П. фах 179, 11000 Београд, уредник Слободан Перовић, периодичност месечно телефон 011/244-6910, издавач Удружење правника Србије, веб адреса www.Копаониксцхоол.орг &лт;хттп://www.Копаониксцхоол.орг&гт; УДК: 34, ЦОБИСС.СР-ИД: 756484), Правни живот, 2006, Вол. 55, Но 11, пп. 799-809, ИССН 0350-0500, УДК: 34, ЦОБИСС.СР-ИД: 756484
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић Маријана, Осврт на нови закон о осигурању, Правни живот, вол. 54, бр. 10, стр. 1081-1097, 2005 (ИССН 0350-0500 почетна година 1951, адреса Крунска 74, П. фах 179, 11000 Београд, уредник Слободан Перовић, периодичност месечно телефон 011/244-6910, издавач Удружење правника Србије, веб адреса www.Копаониксцхоол.орг &лт;хттп://www.Копаониксцхоол.орг&гт; УДК: 34, ЦОБИСС.СР-ИД: 756484), Правни живот, 2005, Вол. 54, Но 10, пп. 1081-1097, ИССН 0350-0500, УДК: 34, ЦОБИСС.СР-ИД: 756484
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДукић Мијатовић М.: Дукић-Мијатовић Маријана, “Остваривање регреса у случају стечаја осигуравајућих организација”, “Правни живот” бр.10/2004.(ИССН 0350-0500 почетна година 1951, адреса Крунска 74, П. фах 179, 11000 Београд, уредник Слободан Перовић, периодичност месечно телефон 011/244-6910, издавач Удружење правника Србије, веб адреса www.Копаониксцхоол.орг &лт;хттп://www.Копаониксцхоол.орг&гт; УДК: 34, ЦОБИСС.СР-ИД: 756484), Правни живот, 2004, Но 10, ИССН 0350-0500, УДК: 34, ЦОБИСС.СР-ИД: 756484
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПословно правоУниверзитет у Новом Саду01.10.2020.