Predmet: Telekomunikacione mreže i saobraćaj (17 - S1437P)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Cilj kursa je da se: • Ponove prethodno stečena znanja o telekomunikacionim mrežama i saobraćaju • Opišu i detaljno objasne osnovne komponente, arhitektura, signalizacija i vrste servisa u telekomunikacionim mrežama sa komutacijom kola • Studentima detaljno objasne različite tehnologije komutacije paketa i principi rada u različitim paketskim mrežama • Kroz rad sa simulatorom mreže, studentima objasne ključne tehnologije, organizacija i princip rada u mrežama sa Internet protokolom • Analiziraju prednosti i nedostaci rada u mrežama sa komutacijom kola u odnosu na rad u mrežama sa komutacijom paketa • Praktično demonstriraju određeni mehanizmi za efikasan inženjering saobraćaja.
Studenti su sposobni da: • Objasne osnovne principe rada u mrežama sa komutacijom kola • Opišu arhitekturu, različite vrste signalizacije i objasne princip rada digitalne telefonske centrale • Detaljno opišu ulogu i prirodu spojnih puteva i sistema prenosa kao osnovnih komponenata transportne mreže • Samostalno izvrše dimenzionisanje saobraćajnih snopova i inženjering saobraćaja • Koriste simulator IP mreže, podešavaju mrežne parametre i rade monitoring saobraćaja u mreži • Samostalno lociraju i rešavaju probleme u mrežama zasnovanim na Internet protokolu • Otkivaju napade i primenjuju adekvatne mehanizme zaštite
• Osnove telekomunikacionog saobraćaja • Proračun vodova telefonske mreže • Komutacija kola • Asinhroni režim prenosa (ATM) • Signalizacije u javnim komutiranim telefonskim mrežama • Fizička i softverska struktura komutacionog sistema • Mrežna signalizacija (SS7) u mrežama sa komutacijom kola • Osnove i arhitektura uskopojasne i širokopojasne ISDN mreže • Pojam računarske mreže • ISO OSI model. TCP/IP protokol stek • Fizička i logička topologija mreže • Adresiranje na Internetu - IPv4 i IPv6 • Transportni sloj - protokoli za transport paketa (TCP i UDP protokol) • Firewall tehnologija • Protokoli aplikacionog sloja (DNS, HTTP, elektronska pošta, DHCP, FTP) • Obezbeđivanje redundanse na L2 i L3 sloju • Virtuelne mreže na L2 i L3 sloju - VLAN, VPN
• Predavanja - zasnovana na primeni metoda edukacije sa studentima u centru • Auditorne vežbe - zasnovane na primeni metode učenja kroz debatu sa studentima • Konsultacije koju su zasnovane na metodi aktivnog učenja studenata.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stanislav MatićPrincipi komutacije u telekomunikacijama1993JP PTT saobraćaja Srbija, BeogradSrpski jezik
Kurose, Dž., Ros, K.Umrežavanje računara: od vrha ka dnu2005Računarski fakultet, BeogradSrpski jezik
Bojović, Ž., Šuh, J., Šećerov, E.Računarske mreže zasnovane na internet protokolu : praktikum za laboratorijske vežbe2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bojović dr Živko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Devaja Tijana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Šobot Srđan
Asistent

Auditorne vežbe