Predmet: Hardverski interfejsi (17 - AUN43)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim elektronskim kolima koja predstavljaju analogne i digitalne intrfejse savremenih računarskih sistema. Poseban akcenat je na kolima koja se koriste u savremenim industrijskim upravljačkim sistemima.
Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima.
Upoznavanje sa upotrebnim karakteristikama pasivnih elektronskim komponenti: otpornik, kondezator i induktivnost. Upoznavanje sa principima rada i osnovnim karakteristikama poluprovodničkih komponenti: diode, bipolarni i unipolarni tranzistori, tiristori i trijaci. Osnovna elektronska kola sa diskretnim komponentama: tranzistor kao pojačavač i kao prekidač, regulatori napona, strujni izvori... Upotreba tiristora i trijaka. Proračun hladnjaka elektronskih komponenti. Operacioni pojačavači i osnovna kola sa operacionim pojačavačima. Karakteristike digitalnih i analognih portova mikrokontrolera i kola za njihovo prilagođavanje spoljašnim sistemima. Osnovni principi projektovanja hardverskih interfejsa baziranih na analognim elektronskim kolima.
Teorijske osnove se izučavaju na predavanjima, kroz niz praktičnih primera. Produbljivanje znanja i sticanje praktičnih veština ostvaruje se kroz laboratorijske vežbe i obavezan projektni zadatak. Interaktivni rad sa studentima se ostvaruje kroz konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Darold WobschallCircuit design for Electronic Instrumentation - Analog and Digital Devices from Sensor to Display1987McGraw-Hill Book Company, USAEngleski
Stuart R. BallAnalog Interfacing to Embedded Microprocessors2001Butterworth–Heinemann, USASrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jorgovanović dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gašparić Filip
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Arsenović Jovana
Asistent

Laboratorijske vežbe