Predmet: Master rad - izrada i odbrana master rada (17 - AE07)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni stečenih praktičnih i teorijskih znanja iz odgovarajuće oblasti u praksi.
Sticanje zvanja master inženjer arhitekture
1. Arhitektonsko projektovanje, 2. Urbanističko projektovanje 3. Pejsažna arhitektura 4. Unutrašnja arhitektura i dizajn 5. Arhitektonske konstrukcije 6. Teorija i kritika arhitektonskog dela 7.Teorija i kritika urbane sredine 8. Metodologija naučno-istraživačkog rada
Mentor za izradu i master rada bira jedan od ponuđenih modula iz kojeg će student da radi diplomski-master rad i formuliše temu sa zadacima za izradu diplomskog -master rada. Kandidat u konsultacijama sa mentorom samostalno radi na problemu koji mu je zadat. Nakon izrade rada i saglasnosti mentora da je uspešno urađen rad, kandidat brani rad pred komisijom koja se sastoji od najmanje tri člana od kojih bar je jedan sa drugog Fakulteta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Republika SrbijaZakon o planiranju i izgradnji2018Službeni glasnik Republike SrbijeSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!