Predmet: Sistem menadžmenta kvalitetom (12 - IM1020)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastKvalitet, efektivnost i logistika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..


Predmeti kojima je preduslov predmet Sistem menadžmenta kvalitetom

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Projektovanje, provera i analiza sistema upravljanja zaštitom životne sredinedane
Predmet Sistem menadžmenta kvalitetom izučava se u cilju dobijanja osnovnih znanja neophodnih za upravljanje kvalitetom. Izučavaju se sve aktivnosti u procesima planiranja kvaliteta, kontrole kvaliteta, obezbeđenja kvaliteta i unapređenja sistema kvaliteta.
Kandidat se upoznaje sa osnovnim pojmovima i principima upravljanja kvalitetom proizvoda i procesa rada. Ova znanja su, u kontekstu potreba koja nameću tržišta današnjice, neophodna za uspešnu komunikaciju (internu i eksternu), uspešno upravljanje resursima u svojoj ingerenciji i neophodna su podloga za razvoj lične karijerei opstanak i razvoj organizacije u kojoj će, nakon završenih studija, kandidat raditi.
• Mesto i uloga sistema kvaliteta u organizaciji • Zahtevi savremenog tržišta • Kvalitet sistema, procesa i proizvoda • Kontrola kvaliteta • Obezbeđenje kvaliteta • Zahtevi kvaliteta po petlji kvaliteta i način njihovog zadovoljenja • Analiza stabilnosti i tačnosti procesa - SPC metode • Troškovi kvaliteta • Unapređenje kvaliteta i kadrovi • Modeli integralnog sistema kvaliteta
Nastava se izvodi putem auditornih predavanja koja su praćena slajdovima i auditornim vežbama koja dublje razrađuju rešavanje određenih problema. I predavanja i vežbe su propraćene sa velikim brojem primera iz prakse. Predvidjena je i izrada domaćeg zadatka, pri čemu se samostalno rešava konkretni praktični problem.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraSistem menadžmenta kvalitetom2012FTN, IIS-ITC Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraMetode i tehnike unapređenja procesa rada2012FTN Institut za industrijske sisteme i IIS - ITC, Novi SadSrpski jezik
Kamberović BatoModel integralnog sistema za upravljanje kvalitetom1998Fakultet tehničkih nauka i IIS-ITC, Novi SadSrpski jezik
Zelenović DragutinINTEGRALNI SISTEM OBEZBEĐENjA KVALITETA U PREDUZEĆU1997IIS Istraživački i tehnološki centar, Novi SadSrpski jezik
Oakland, S. J. TOTAL QUALITY MANAGEMENT 1995Butterworth - Heinemann Ltd, UKEngleski
V. RadlovačkiOpšti procesni model i ocenjivanje efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima serije standarda ISO 90002011FTN Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vulanović dr Srđan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Brkljač dr Nebojša
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vulanović dr Srđan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe