Predmet: Hemija u grafičkom inženjerstvu (17 - F103)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena hemija
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Sticanje znanja, kompetencija i akademskih veština iz oblasti hemije u grafičkom inženjerstvu. Razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama u domenu hemije u grafičkom inženjerstvu. Namera nastavnika je da kroz ovaj predmet student stekne znanja o osnovnim pojmovima i definicijama u hemiji u grafičkom inženjerstvu. Student nakon predmeta treba da razume upotrebu osnovnih hemijskih pojmova i definicija u kontekstu učenja, problem postavi i reši, razvije sposobnost prepoznavanja problema u domenu hemije u smislu identifikacije, formulacije i mogućeg rešavanja kao i da upozna osnovne principe inženjerskog rasuđivanja i donošenja odluka.
Osposobljenost za rešavanje konkretnih problema iz domena hemije koja će studentima omogućiti razumevanje hemijskih procesa i fenomena koji se javljaju u oblasti grafičkog inženjerstva kao i sticanje kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa. Ovladavanje hemijskim postupcima i procesima u domenu hemije u grafičkom inženjerstvu uz primenu naučnih metoda. Nakon ovog predmeta student je sposoban da: poveže stečeno znanje sa predmetima koji slede kao i da ga primeni u inženjerskim disciplinama koje uključuju hemiju i hemijske probleme, komunicira sa drugim inženjerima i radi u timu, kreativno razmišlja, demonstrira razumevanje i veštinu kao i da stečeno znanje upotrebi za dizajn novih rešenja inženjerskih problema ali i da samostalno nastavi učenje vezano za hemiju ako za to bude potrebe.
Predmet obuhvata: osnovne pojmove i hemijske zakone, jedinice, strukturu čistih supstanci, strukturu čvrstih supstanci, prirodu gasova i tečnosti, strukturu atoma, građu atoma, energetske nivoe elektrona u atomu, atomske orbitale, elektronsku konfiguraciju, osnovna stehiometrijska izračunavanja, periodni sistem elemenata, hemijsku vezu, strukturu molekula, pojam valence, jonsku vezu, kovalentnu vezu, vodoničnu vezu, metalnu vezu, sistematizaciju i terminologiju osnovnih klasa neorganskih jedinjenja, okside, kiseline, baze i soli, karakteristične hemijske reakcije, oksido-redukcione reakcije, kompleksne reakcije, brzinu hemijske reakcije, hemijsku ravnotežu, termohemiju, osnove elektrohemije, elektrolite i elektrolitičku disocijaciju, tvrdoću vode, površinske pojave, površinski napon, razlivanje i kvašenje, kapilarne pojave, adsorpciju, koloidne sisteme, pojam i podelu disperznih sistema, svojstva i klasifikaciju koloida, fotohemiju, osnove organske hemije, sistematizaciju i terminologiju osnovnih klasa organskih jedinjenja, hemijske reakcije u organskoj hemiji, hemijsku strukturu polimera, hemijski sastav i osnovna svojstva štamparskih boja, hemijski sastav lepila.
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja predmetne materije. Selektuju se pojmovi i metode koji se mogu primeniti za rešavanje velikog broja zadataka. Preporučeno je da studenti aktivno učestvuju tako da se svaka lekcija savlada već na času. Na predavanjima se uradi jedan deo primera, preostali se rade i na vežbama ali i kod kuće kroz domaće zadatke. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju konsultacije kao i dodatne predispitne konsultacije. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Prica, M., Adamović, S.Hemija u grafičkom inženjerstvu2019Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kiurski, J., Prica, M., Fišl, J.Hemija u grafičkom inženjerstvu : Praktikum za vežbe2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Filipović, I., Lipanović, S.Opća i anorganska hemija1991Školska knjiga, ZagrebHrvatski
Arsenijević, S.Organska hemija2001Partenon, BeogradSrpski jezik
Eldred, N.R.Chemistry for the Graphic Arts2001GATFPress, PittsburghEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Prica dr Miljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Adamović dr Savka
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gvoić dr Vesna
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Prica dr Miljana
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe