Predmet: Građevinska fizika (17 - GG06)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih znanja iz građevinske fizike značajnih za građevinsku struku.
Osnovna znanja iz građevinske fizike
Međunarodni sistem jedinica. Vektori i skalari. Gravitaciona sila - težina tela. Sila reakcije podloge. Sila zatezanja. Sila trenja. Osnovi termodinamike. Unutrašnja energija. Toplota. Temperatura. Termometri. Toplotni kapacitet. Specifični toplotni kapacitet. Agregatna stanja. Fazni prelazi. Idealni i realni gasovi. Osnovni zakoni termodinamike, toplota i rad. Termodinamički procesi za idealan gas. Karnoov ciklus. Toplotne pumpe i rashladni uređaji. Prenošenje toplote provođenjem i strujanjem. Pojam pare i zasićene pare. Vlažnost vazduha. Difuzija vodene pare kroz zidove. Vlaženje i isušivanje zidova. Elastičnost materijala. Hukov zakon. Toplotno širenje i naponi. Mehanika fluida. Viskoznost fluida. Površinski napon. Kapilarnost. Oscilacije: harmonijske, prinudne i prigušene. Talasi – talasna jednačina. Zvuk. Jačina i nivo jačine zvuka. Odbijanje i apsorpcija zvuka. Vreme reverberacije. Stojeći zvučni talasi. Zvučna zaštita. Osnove geometrijske optike. Fotometrija. Toplotno zračenje. Apsolutno crno telo i Plankov zakon. Fotoelektrični efekat. Osnove elektrostatike. Električno polje i potencijal. Kondenzatori. Piezoelektrični efekat. Jednosmerna električna struja. Omov zakon. Redna i paralelna veza otpornika. Vitstonov most.
Predavanja, laboratorijske vežbe, računske vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Petrović, A.Građevinska fizika2004Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Antić, A., Kozmidis-Luburić, U., Grujić, S.Zbirka zadataka iz fizike : Arhitektonski i Građevinski odsek2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kozmidis-Petrović, A., Kozmidis-Luburić, U., Vučinić-Vasić M.Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike za studente građevinarstva, arhitekture i čistih energetskih tehnologija2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumneda20.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vučinić-Vasić dr Milica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vučinić-Vasić dr Milica
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Docent

Laboratorijske vežbe