Predmet: Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 1 (17 - EOS232)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.10.2012..

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima objektno-orijentisanog programiranja, programskog jezika C++ i njegove standardne biblioteke (STL) te primenom istih u implementaciji i optimizaciji algoritama za digitalnu obradu signala.
Student je savladao osnovne principe objektno-orijentisanog programiranja i upoznat je s mogućnostima koje pruža programski jezik C++ i njegova standardna biblioteka (STL). Takođe, student je osposobljen da analizira, implementira i optimizuje različite algoritme iz oblasti digitalne obrade signala primenom programskog jezika C++.
Uvod u programski jezik C++ i razlike u odnosu na programski jezik C, klase, preklapanje operatora, nasleđivanje, polimorfizam i virtuelne funkcije te uvod u standardnu biblioteku (STL). Analiza nekoliko metoda za transformaciju digitalnih signala (DFT, FFT, Walsh i Wavelet) i njihova implementacija i optimizacija primenom mehanizama programskog jezika C++.
Nastava se sastoji od predavanja i računarskih vežbi. Na predavanjima se pomoću prezentacija izlažu i obrazlažu osnovni koncepti. Računarske vežbe su u potpunosti sinhronizovane sa predavanjima. Na računarskim vežbama se rade kratki on-line testovi za proveru teorijskih znanja, a zatim se praktično rešavaju konkretni primeri iz elektronike i telekomunikacija. Svi nastavni materijali koji se koriste na predavanjima i vežbama dostupni su studentima putem katedarskog Web portala. Studentima su omogućene redovne konsultacije. Stečena teorijska i praktična znanja proveravaju se na jednom kolokvijumu tokom semestra i završnom ispitu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Bjarne StroustrupThe C++ Programming Language (4th Edition)2013Addison-Wesley LongmanEngleski
Paul Embree, Damon DanieliC++ algorithms for digital signal processing1998Prentice-HallEngleski
Jörg ArndtMatters Computational: ideas, algorithms, source code2011Springer VerlagEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada25.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stanojević mr Ivan
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Minja dr Aleksandar
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Stanojević mr Ivan
Predavač

Računarske vežbe