Predmet: Energetske transformacije u obnovljivim izvorima (17 - EMS119)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.11.2018..

Cilj predmeta je da studenti steknu znanja o mogućnostima energetske transformacije obnovljivih izvora energije u ostale vidove energije, prvenstveno električne i toplotne energije. Treba da se upoznaju sa principima energetske transformacije, sa osnovnim sklopovima i uređajima koji omogućavaju tu transformaciju. Treba da se upoznaju sa svim dodatnim sklopovima i uređajima koji čine jedan sistem. Biće razmotrene prednosti i mane pojedinih energetskih transformacija, kao i mogućnosti kombinovanog korišćenja.
Studenti će steći znanja o mogućnostima i vrstama energetske transformacije obnovljivih izvora energije. Znanja će steći iz oblasti koje se primenjuju u Srbiji, kao što su solarno pretvaranje energije u električnu ili toplotnu energiju, pretvaranje energije vetra, hidro i bio energije u električnu energiju. Savladaće principe energetske transformacije. Upoznat će se sa osnovnim sklopovima i uređajima koji se koriste u raznim sistemima za transformaciju energije. Biće osposobljeni da korisniku obnovljivih izvora energije daju konsultantske usluge u vezi korišćenja raznih sistema.
Pojam energetske transformacije uopšte. Energetske transformacije u obnovljivim izvorima, pojam i vrste izvora energije i mogućnosti konverzije. Metode estimacije energetskog potencijala. Stanje energetskog potencijala u svetu, Evropi i Srbiji. Pregled realizovanih kapaciteta u Evropi i Srbiji. Pretvarači energije sunca, vetra, vode, biomase, toplote zemlje: osnovni elementi, princip rada. Sastavni delovi sistema obnovljivih izvora. Karakteristike i izbor pretvarača, generatora u sistemima obnovljivih izvora. Prednosti i mane pojedinih sistema. Hibridni sistemi u energetskim transformacijama.
Nastava se izvodi u okviru predavanje i auditornih vežbi. Pored teoretskih studenti stiču i praktična znanja u okviru obilazka raznih sistema obnovljivih izvora energije. Studenti se aktivno uključuju u kurs kroz učešće u okviru diskusija, grupnih i individualnih naučno-istraživačkih radova. Teorijski aspekti će biti izlagani na predavanjima, dok će praktičan rad i simulacije rada biti rađene u sklopu vežbi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Bent SorensenRenewable energy, phisics, engineering, enviromental impact, economics and planing2017Elsevier Ltd.Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumneda20.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Čorba dr Zoltan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đatkov dr Đorđe
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vujkov Barbara
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vujkov Barbara
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Laboratorijske vežbe