Predmet: Algebra (17 - IZOO65)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti elementarne, opšte, apstraktne i linearne algebre, kao i iz osnova analitičke geometrije.
Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima, konstruišu se i rešavaju matematički modeli iz stručnih predmeta koristeći gradivo ovoga predmeta.
Predavanja (teorijska nastava). Matematička logika, skupovi i osnovne operacije nad skupovima. Relacije i funkcije: osnovni pojmovi, binarna relacija, relacije ekvivalencije, relacije poretka, funkcije. Bulova algebra. Grupe, prsteni i polja. Polinomi. Kompleksni brojevi. Slobodni vektori. Determinate, sistemi linearnih jednačina, vektorski prostori, matrice, karakteristični koreni i vektori. Analitička geometrija u prostoru. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri i testovi sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo, a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja. Računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode interaktivno. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim i reprezentativnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koje prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Gradivo je podeljeno u dve celine. Deo gradiva koji čini logičku celinu može se polagati i u toku nastavnog procesa. Teorijski deo ispita se polaže kroz test-pitanja u pismenoj formi i kroz usmeno odgovaranje. Praktični deo ispita čine zadaci i ovaj deo ispita se polaže pismeno.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Doroslovački, R.Algebra2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Doroslovački, R., Nedović, Lj.Zbirka ispitnih zadataka iz diskretne matematike : 1985-20062006ALFA-GRAF, Novi SadSrpski jezik
Doroslovački R., Nedović LJ.Testovi iz diskretne matematike i linearne algebre2009Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nedović dr Maja
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Matić Zagorka
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vidojević Katarina
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe