Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Квалитет електричне енергије31200.005
Моделовање електричних машина и претварача32100.006
Методе регулације електроенергетских претварача са микроконтролерима32000.006
Изборни предмет 132000.005
Изборни предмет 230-20-200.005
Стручна пракса00003.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Студијско истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада000180.0020
Израда и одбрана мастер рада00009.0010

Година: 2, Семестар: Зимски

Година: 2, Семестар: Летњи

Година: 3, Семестар: Зимски

Година: 3, Семестар: Летњи

 Документа