Predmet: Reinženjering informacionih sistema (17 - IZMO02)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 24.02.2014..

Cilj predmeta je da studente upozna sa karakteristikama nasleđenih informacionih sistema i motivima za njihovu evaluaciju i unapređenje. Razvija se svest studenata o problemima vezanim za unapređenje nasleđenih informacionih sistema i njihovu integraciju sa drugim informacionim sistemima. Studenti će ovladati pristupima za evoluciju i metodama i tehnikama reinženjeringa informacionih sistema.
Studenti će, nakon uspešno završenog kursa, razumeti osnovne izazove, koncepte i motive za evoluciju nasleđenih informacionih sistema. Biće osposobljeni da, u datom kontekstu, evaluiraju raspoložive metode, tehnike i alate za evoluciju datog nasleđenog informacionog sistema, da odaberu i efikasno primene izabrane metode, tehnike i alate u cilju unapređenja nasleđenog informacionog sistema.
Pojam, vrste i karakteristike nasleđenih informacionih sistema (NIS). Motivi za evoluciju (modernizaciju) NIS-a (tržišni, poslovni, tehnološki). Pristupi modernizaciji NIS-a: migracija, implementacija paketa, re-hosting, restrukturiranje, reinženjering. Zadaci i životni ciklus reinženjeringa. Reverzni i progresivni inženjering. Reinženjering dizajna NIS-a. Održavanje i unapređivanje nasleđenog programskog koda. Tehnike za podršku procesa razumevanja programskog koda. Reiženjering baza podataka. Ekstrakcija logičke strukture obeležja iz repozitorijuma baze podataka. Primena data mining tehnika za ekstrakciju informacija o NIS-u: ograničenja baze podataka, pravila poslovanja i procesa poslovanja iz baze podataka. Proces konceptulizacije. Arhitekturom podržana modernizacija (Architecture Driven Modernization, ADM). Tehnički ADM, ADM aplikacija i podataka, ADM poslovne arhitekture. ADM Standardi. Modelima podržan reinženjering NIS-a. Izazovi, koncepti, pokretači i strategije integracije NIS-a u kontekstu reinženjeringa NIS-a.
Predavanja; računarske vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
R. Valvedere, M. R. TallaInformation Systems Reengineering for Modern Business Systems2012IGI GlobalEngleski
W. M. Ulrich, P. NewcombInformation Systems Transformation Architecture-driven Modernization2010Morgan KaufmanEngleski
Favre, L.Model Driven Architecture for Reverse Engineering Technologies: Strategic Directions and System Evolution2010Engineering Science Reference, HersheyEngleski
J. FongInformation Systems Reengineering and Integration2006SpringerEngleski
S. W. Ambler, P. J. SadalageRefactoring Databases: Evolutionary Database Design2011Addison-WesleyEngleski
Tripathy P., Naik K.Software Evolution and Maintenance – a Practitioner’s Approach2015WileyEngleski
Fowler M.Refaktorisanje - poboljšanje dizajna postojećeg koda2003CETSrpski jezik
Gnjatović, M., Stefanović, D.Izabrane teme iz bezbednosti i sigurnosti informacionih sistema2018Fakutet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Crnkovic, Ivica Asklund, UlfImplementing and integrating product data management and software configuration management2003Artech HouseEngleski
Avison, D., Fitzgerald, G.Information Systems Development : Methodologies, Techniques & Tools2006McGraw Hill Education, LondonEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Predmetni projekatdada30.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ristić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stefanović dr Miroslav
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Antanasijević Dajana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Petrovački Jelena
Asistent

Računarske vežbe