Predmet: Odabrana poglavlja iz informaciono-komunikacionih tehnologija 2 (17 - EMS246)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 02.12.2018..

Sticanje novih znanja iz modernih tehnika, pristupa i alata u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija. Dodatno razvijanje praktičnih veština u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija. Dodatni cilj kursa je da omogući studentima da prošire svoje sposobnosti izučavanja određene oblasti korišćenjem odgovarajuće literature i razvijanjem načina razmišljanja u kojem se dublje poznavanje teorije preslikava na rešavanje praktičnih problema.
Poznavanje specifičnih budućih informaciono-komunikacionih sistema čiji značaj će rasti u narednom periodu (npr. Internet of Things, 5G komunikacioni sisteme, Cloud, Edge Computing arhitekture, itd.). Sposobnost rešavanja složenih problema u ovoj oblasti. Nakon završenog kursa, student će biti u stanju da kritično razmišlja, logički povezuje teorijsko i praktično znanje u domenu ICT tehnologija, primenjuje stečeno znanje i radi u timovima, demonstrira razumevanje i sposobnosti i primenjuje stečeno znanje na razvoj novih rešenja u domenu ICT sistema.
Predmet će pokriti delove nekih aktuelnih oblasti iz informaciono-komunikacionih tehnologija: - Primena aktuelnih standarda i tehnologija koje se razvijaju - Projektovanje savremenih ICT sistema - Internet i WAN mreže - Mobilne mreže, 5G sistemi i provajderi mobilnih servisa - Internet of Things tehnologije - Softverski definisane mreže SDN - Softver u ICT mrežama - Automobilske komunikacije - Sigurnost na Internetu - Inteligentna automatizacija - Cloud, Fog, Edge Computing - Smart Grid - i drugo.
Predavanja, vežbe, konsultacije, samostalni primenjeni istraživački rad.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Razni autoriOdabrana stručna literatura dostupna elektronski2019IEEE, ITU, 3GPP, Internet, nadležna MinistarstvaSrpski/engleski jezik
Jill DycheThe new IT: How technology leaders are enabling business strategy in the digital age2015McGraw-HillEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Brkljač dr Branko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petković dr Milica
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Ninković Vukan
Asistent-master

Auditorne vežbe