Predmet: Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine (06 - Z109)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2001..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnička hemijadane

Predmeti kojima je preduslov predmet Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Analiza podataka o stanju okolinedada
Uvođenje studenata tehničkih struka u osnove i zakonitosti hemijskih principa.
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti fundamentalnih hemijskih principa koja omogućavaju razumevanje velikog broja hemijskih procesa i fenomena reagovanja značajnih za oblast Inženjerstva zaštite životne sredine.
Osnovni principi zelene hemije. Tipovi i karakterizacija organskih jedinjenja. Hemizmi organske hemije. Klasifikacija organskih polutanata. Toksilologija organskih jedinjenja. Koordinaciona jedinjenja. Koloidni sistemi u životnoj sredini. Osnovni principi analitičke hemije. Kvalitativana hemijska analiza. Kvantitativna hemijska analiza. Elementi glavnih grupa PSE, jedinjenja, hemijska reagovanja i ponašanje u medijumima životne sredine: vodonik, IA i IIA grupa; IIIA i IVA grupa; VA i VIA grupa; VIIA grupa. Elementi sporednih grupa PSE, jedinjenja, hemijska reagovanja i ponašanje u medijumima životne sredine: IB grupa: Cu, Ag, Au; IIB grupa: Zn, Cd, Hg; VIB grupa: Cr, Mo, W i VIIB: Mn i trijada gvožđa: Fe, Co, Ni. Transformacije i osnovne klase neogranskih zagađujućih materija.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, laboratorijskim i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj formi i sastoji se od računskog i teorijskog dela. Računski deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. Vojinović Miloradov, J. Radonić, M. Turk SekulićHemijski principi - Interna skripta2011Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
V.l. Snoeynk, D. JeniunsWater Chemistry1980John Wiley & Sons, New YorkEngleski
D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. MarkovićStanja i procesi u životnoj sredini1995Fakultet za fizičku hemiju, BeogradSrpski jezik
R. M. Harrison, S. J. de MoraIntroductory Chemistry for the Environmental Sciences1991Cambridge University PressEngleski
M. Vojinović Miloradov et al.Radna sveska, Praktikum sa uputstvima za vežbe iz predmeta Hemijski principi2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
I. Filipović, S. LipanovićOpća i anorganska kemija I, II (odabrana poglavlja)1991Školska knjiga, ZagrebHrvatski
S. ArsenijevićOpšta i neorganska hemija (odabrana poglavlja)1998Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
G. W. vanLoon, S. J. DuffyEnvironmental Chemistry2011Oxford University Press Inc., New YorkEngleski
P. MonkMaths for Chemistry2006Oxford University Press Inc., New YorkEngleski
D. AmićOrganska kemija2008Školska knjiga, ZagrebHrvatski
P. Vollhardt, N. SchoreOrganska hemija2004Data status, BeogradSrpski jezik
P. Atkins, L.JonesChemical Principles2010Clancy Marshall, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Maja
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stošić dr Milena
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kolaković Srđana

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Bošković Nikola
Stipendista Min.nauke na dokt.studijama

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Lepojević Laura
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe