Predmet: Uvod u komunikacione mreže (17 - EK202)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Cilj predmeta je usvajanje terminologije i sticanje osnovnih znanja iz oblasti telekomunikacionih i računarskih mreža. Studenti treba da savladaju osnove komunikacionih protokola koji ostvaruju komunikaciju između uređaja u mrežnom okruženju. Student treba da razume podelu komunikacionih funkcija na slojeve i šta je uloga pojedinih protokola na različitim slojevima.
Studenti će usvojiti osnovne koncepte funkcionisanja telekomunikacionih i računarskih mreža. Osnovni komunikacioni problemi koji se rešavaju protokolima dizajniranim na pojedinim slojevima biće detaljno savladani. Predmet je koncipiran kao niz komunikacionih problema koje treba rešiti protokolima na različitim slojevima a student će usvojiti i teorijske principe kao i primere realizacije protokola sa fokusom na protokole u lokalnim računarskim mrežama i Internetu.
Uvod i osnovni pojmovi. Osnovi slojevite strukture komunikacionih mreža i uvod u OSI model i terminologiju. Fizički sloj – prenosni medijumi i osnove digitalnog prenosa signala. Primer: Fizički sloj u 802.3 Ethernet i 802.11 WiFi standardu. Sloj linka – detekcija i ispravljanje grešaka. Primer: CRC i Checksum detekcija grešaka i ARQ protokoli za ispravljanje grešaka. Sloj linka – protokoli za pristup deljenom medijumu. Primer: ALOHA, CSMA/CD u Ethernet i CSMA/CA u WiFi standardu. Mrežni sloj – mrežno adresiranje i osnove rutiranja. Primer: IP protokol, ARP, ICMP protocol. Transportni sloj i kvalitet servisa. Primer: TCP protokol i UDP protokol. Slojevi sesije, prezentacije i aplikacije. Primer: HTTP protokol i video prenos preko Interneta.
Predavanja; auditorne vežbe; laboratorijske vežbe sa MATLAB primerima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Tanenbaum, A.S.Computer Networks1981Prentice Hall, Englewood CliffsEngleski
Bertsekas, GallagerData Networks19972nd edition, Prentice HallEngleski
Predmetni nastavniciSkripte i prezentacije na sajtu Katedre2012KTIOSSrpski jezik
Tanenbaum, E. i dr.Računarske mreže2012Mikro knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Domaći zadatakdada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vukobratović dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Devaja Tijana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Martić Goran
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Devaja Tijana
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ninković Vukan
Asistent

Laboratorijske vežbe