Predmet: Uvod u komunikacione mreže (17 - EK202)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Cilj predmeta je usvajanje terminologije i sticanje osnovnih znanja iz oblasti telekomunikacionih i računarskih mreža. Studenti treba da savladaju osnove komunikacionih protokola koji ostvaruju komunikaciju između uređaja u mrežnom okruženju. Student treba da razume podelu komunikacionih funkcija na slojeve i šta je uloga pojedinih protokola na različitim slojevima.
Studenti će usvojiti osnovne koncepte funkcionisanja telekomunikacionih i računarskih mreža. Osnovni komunikacioni problemi koji se rešavaju protokolima dizajniranim na pojedinim slojevima biće detaljno savladani. Predmet je koncipiran kao niz komunikacionih problema koje treba rešiti protokolima na različitim slojevima a student će usvojiti i teorijske principe kao i primere realizacije protokola sa fokusom na protokole u lokalnim računarskim mrežama i Internetu.
Uvod i osnovni pojmovi. Osnovi slojevite strukture komunikacionih mreža i uvod u OSI model i terminologiju. Fizički sloj – prenosni medijumi i osnove digitalnog prenosa signala. Primer: Fizički sloj u 802.3 Ethernet i 802.11 WiFi standardu. Sloj linka – detekcija i ispravljanje grešaka. Primer: CRC i Checksum detekcija grešaka i ARQ protokoli za ispravljanje grešaka. Sloj linka – protokoli za pristup deljenom medijumu. Primer: ALOHA, CSMA/CD u Ethernet i CSMA/CA u WiFi standardu. Mrežni sloj – mrežno adresiranje i osnove rutiranja. Primer: IP protokol, ARP, ICMP protocol. Transportni sloj i kvalitet servisa. Primer: TCP protokol i UDP protokol. Slojevi sesije, prezentacije i aplikacije. Primer: HTTP protokol i video prenos preko Interneta.
Predavanja; auditorne vežbe; laboratorijske vežbe sa MATLAB primerima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Tanenbaum, A.S.Computer Networks1981Prentice Hall, Englewood CliffsEngleski
Bertsekas, GallagerData Networks19972nd edition, Prentice HallEngleski
Predmetni nastavniciSkripte i prezentacije na sajtu Katedre2012KTIOSSrpski jezik
Tanenbaum, E. i dr.Računarske mreže2012Mikro knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Domaći zadatakdada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vukobratović dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Devaja Tijana
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ninković Vukan
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ninković Vukan
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Devaja Tijana
Asistent-master

Laboratorijske vežbe