Predmet: Modeliranje i simulacije na računaru (17 - S054)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja o teorijskim i praktičnim osnovama modeliranja i simulacije sistema na digitalnim računarima.
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a takođe predstavljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Mesto i uloga modeliranja i simulacije, primena u praksi. Teorija modeliranja i simulacije. Primeri formiranja modela. Matematički modeli vremenski kontinualnih sistema. Simulacija i simulacioni jezici. Programsko okruženje Matlab: promenljive, rad sa matricama, operacije i funkcije, rad sa polinomima, programsko rešenje običnih diferencijalnih jednačina. Simulacija statičkih i dinamičkih sistema - Simulink. Matematički i simulacioni modeli vremenski diskretnih sistema.
Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni deo ispita je eliminatoran. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz domaćih zadataka, računarskih vežbi, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Erdeljan, A., Čapko, D.Modelovanje i simulacija sistema sa primerima2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Čapko, D., Vukmirović, S., Bojanić, D.Odabrana poglavlja iz modeliranja i simulacije sistema u Matlab-u2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Close, C.M., Frederick, D.K., Newell, J.C.Modeling and Analysis of Dynamic Systems2001John Wiley & Sons, New YorkEngleski
Law, A.Simulation Modeling and analysis2015McGraw-Hill Education, New YorkEngleski
Moore, H.MATLAB for Engineers2015Pearson International, BostonEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Čapko dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Erdeljan dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čapko dr Darko
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Popović Anđela
Asistent

Računarske vežbe