O studijskom programu


29.05.2014. - 11:29 

Grafiko inženjerstvo i dizajn jedan je od najmlađih Departmana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, osnovan je 1999. godine kao novi obrazovni profil. Studije grafičkog inženjerstva su jedinstvene na prostorima naše zemlje i obuhvataju savremeno interdisciplinarno područje u kom su uz grafiku i dizajn prisutne još neke nauke kao što su: računarstvo, elektronika, komunikacije, menadžment i ekonomija. Na departmanu se izučavaju grafičke tehnologije u tehničko tehnološkom, ali i estetskom i ekonomskom smislu putem predmeta koji se bave tehnologijama štampe i reprodukcije, oblikovanjem i projektovanjem svih vrsta grafičkih proizvoda izradom multimedijalnih sadržaja (tekst, slike, grafike, animacije, video i audio sekvence) izradom ambalže i sl. Ova struktura obrazuje buduće inženjere grafičkih tehnologija i dizajna za rešavanje sve složenijih zadataka koji sve faze ciklusa grafičke proizvodnje.

Studije na Departmanu grafičkog inženjerstva i dizajna Fakulteta tehničkih nauka su podeljene na tri stepena.

Prvi stepen studija – osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara) i vrede 240 ESPB bodova. Završetkom osnovnih studija stiče se zvanje Diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna.

Studijska grupa: GRAFIČKO INŽENjERSTVO I DIZAJN

Drugi stepen studija – master akademske studije, predstavljaju nastavak osnovnih studija i traju jednu godinu (dva semestra) i vrede dodatnih 60 ESPB bodova. Završetkom master studija stiče se zvanje: Master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna.

Studijska grupa: GRAFIČKO INŽENjERSTVO I DIZAJN

Treći stepen studija – doktorske studije, predstavlja nastavak master studija i traju tri godine (šest semestara) i vrede 180 ESPB bodova.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Studije Grafičkog inženjerstva i dizajna obuhvataju savremeno interdisciplinarno područje u kojem su uz grafiku i dizajn prisutne još neke nauke kao što su računarstvo, elektronika, elektrotehnika, komunikacije, menadžment, ekonomija i druge.
Studenti se obrazuju da samostalno mogu da obavljaju širok spektar poslova koji su deo grafičke tehnologije. Tu spadaju: oblikovanje i projektovanje grafičkih proizvoda – grafički dizajn; web dizajn, multimediji (tekst, slike, grafike, animacije, video i audio sekvence), reprodukciona tehnika (skeneri, digitalne kamere, aparati i sl), sistemi otiska, izrade ambalaže i sl.
Diplomirani inženjeri ove oblasti osposobljeni su za samostalan rad i zapošljavanje u firmama koje se bave tehnologijama ove struke kao i u razvojnim i istraživačkim institucijama.