Predmet: Akustika i audio-tehnika (17 - EOS332)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.10.2008..

Opisati fizičke karakteristike zvuka i način njegove percepcije. Objasniti kako na prenos i percepciju zvuka utiču zatvoreni prostori. Detaljnije predstaviti uređaje za snimanje i reprodukciju audio signala. Objasniti kako se ocenjuje akustički kvalitet profesionalnih prostora i sistema za snimanje i reprodukciju zvuka. Naučiti principe ozvučavanja otvorenih i zatvorenih prostora.
Studenti će naučiti kako čovek čuje i kako zvuk utiče na čoveka, kako se zvuk snima, prenosi i reprodukuje. Razumeće razlike u ponašanju zvuka u otvorenom i zatvorenom prostoru i umeće da projektuju ozvučenje. Umeće da ocene akustički ambijent (u pogledu razumljivosti govora, kvaliteta muzike), da izaberu i postave audio-tehniku za snimanje govora, muzike i ambijentalnog zvuka.
(1) Fizičke karakteristike zvuka: brzina zvuka, frekvencija i talasna dužina, spektar zvuka. Izvori zvuka, akustička snaga, usmerenost izvora, intenzitet i nivo zvuka. (2) Efekti pri prostiranju zvučnih talasa: refleksija i apsorpcija, difuzija, zakretanje i prelamanje zvučnih talasa, stojeći talasi, Doplerov efekat. (3) Percepcija zvuka: čujno područje, nivo zvučnog pritiska (dB i foni), izofonske linije. Subjektivni osećaj jačine, visine tona i boje zvuka. Anatomija čula sluha. Binauralna lokalizacija i efekat maskiranja. (4) Audio signali: govor, muzika i buka. Digitalizacija audio signala, formati zapisa audio-signala. (5) Akustika prostorija: direktni i reverberantni zvuk, apsorpcija i reverberacija. Akustika režijskih i studijskih prostora, konferencijskih sala, koncertnih dvorana. (6) Elektro-akustički pretvarači: mikrofoni, zvučnici i slušalice (vrste, karakteristike, principi rada). (7) Audio-miksete (audio-vizuelne kontrole, mešanje, filtri, regulacija nivoa, dinamike i reverberacije, eho, panorama, audio monitoring i montaža zvuka, digitalni audio efekti). (8) Snimanje govornog i muzičkog programa, zvuk za film i video. Sistemi stereo i okružujuće reprodukcije. Višekanalno snimanje i reprodukcija zvuka (5.1, 7.1,...). Miks, remiks, mastering. (9) Ozvučenje: principi projektovanja i postavljanja ozvučenja u otvorenom i zatvorenom prostoru (sistemi zvučnika, postavke zvučnika i mikrofona, mikrofonija, audio monitoring).
Predavanja se izvode uz PowerPoint prezentacije s brojnim audio i video prilozima i animacijama. Prvi deo kursa praćen je auditornim vežbama, a drugi deo vežbama u Laboratoriji za akustiku i govorne tehnologije na FTN. Organizovana je poseta a po dogovoru i praksa u Radio Novom Sadu i Studiju Berar, gde se studenti praktično upoznaju sa audio tehnikom, muzičkim i govornim studijima, gluvom sobom i dramskim kompleksom, kao i sa opremom za ozvučenja. Predispitne obaveze su seminarski rad i 3 od 4 testa - uslov za izlazak na ispit je 25 od 50 bodova. Seminarski radovi se rade samostalno, a najbolji iz pojedinih tema se prezentuju i donose dodatne bodove. Kroz kolokvijum na polovini semestra može se položiti prvi deo ispita. Samostalni deo rada studenta podržan je preko web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala - www.telekom.ftn.uns.ac.rs.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mijić, M.Audio sistemi2011Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Vlado DelićAudio-izdanje udžbenika i prezentacija u okviru CABUNS-a2018Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Dragan Drinčić, Petar PravicaAkustika – Zbirka rešenih zadataka2011VŠER, BeogradSrpski jezik
Dragan Drinčić, Petar Pravica, Dragan NovkovićOsnovi akustike2018VŠERSS, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdane10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Kolokvijumnene20.00
Prezentacijadane10.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ninković Vukan
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ninković Vukan
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Petković dr Milica
Docent

Računarske vežbe