Predmet: Uvod u termodinamiku (17 - M3O21)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijom
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje sa strukturom termodinamike, termodinamičkim pojmovima i metodama reševanja problema konverzije energije
Sticanje osnovnih znanja za rešavanje tehničkih zadataka termoenergetike, termoprocesne tehnike i koncipiranja toplotnih mašina i postrojenja.
Jedinice. Termodinamički sistem i okolina. Radno telo. Veličine stanja. Ravnoteža, promena stanja, proces. Nulti princip termodinamike. Osnovna jednačina stanja za idealan gas. Zakon konzervacije energije. Pojam energije. Unutrašnja energija. Entalpija. Toplotni kapacitet. Majerova jednačina. Prvi princip termodinamike za zatvoreni i otvoreni termodinamički sistem. Radni (p, v) dijagram i promene stanja u njemu. Drugi princip termodinamike. Povratni, nepovratni i nemogući procesi. Kružni procesi. Veličine stanja kružnog procesa. Desnokretni kružni proces. Karnoov ciklus. Termodinamički stepen iskorišćenja. Pojam entropije. Matematički izraz drugog principa termodinamike. Promena entropije idealnih gasova. Toplotni (T, s) dijagram i promene stanja u njemu. Levokretni kružni procesi. Promena entropije termodinamičkog sistema. Drugi princip termodinamike za nepovratne kružne procese. Promena entropije izolovanog termodinamičkog sistema. Treći zakon termodinamike.
Predavanja, i auditorne vežbe. Vežbe prate predavanja i podrazumevaju visok stepen samostalnosti studenta u rešavanju zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Marić, M.Nauka o toploti : termodinamika, prenos toplote, sagorevanje2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kozić, Đ., Vasiljević, B., Bekavac, V.Priručnik za termodinamiku i prostiranje toplote1983Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Moran, M.J., Shapiro, H.N.Fundamentals of Engineering Thermodynamics1995John Wiley & Sons, New YorkEngleski
Cengel, Y., Boles, M.Thermodynamics : An Engineering Approach1998McGrow-Hill, New YorkEngleski
Malić, D., Đorđević, B., Valent, V.Termodinamika strujnih procesa1970Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Tomić dr Mladen
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pilić dr Vladimir
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tomić dr Mladen
Vanredni profesor

Auditorne vežbe