Predmet: Matematičke metode 2 (17 - GG05)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti matematičke algebre i analize.
Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima pravi, analizira i rešava matematičke modele. Osposobljen je da rešava zadatke iz navedenih oblasti i da prati kurseve u kojima algebra i matematička analiza imaju primenu. Stečena znanja se koriste za rešavanje matematičkih modela u stručnim predmetima.
Realne funkcije jedne realne promenljive – neodređeni i određeni integrali i primena.Realne funkcije više realnih promenljivih - granična vrednost, neprekidnost, diferencijalni račun i njegova primena. Obične diferencijalne jednačine prvog. Obične diferncijalne jednačine višeg reda;linearne diferencijalne jednačine n-tog reda sa konstantnim koeficijenti;Eulerova diferencijalna jednačina.
Predavanja. Racunske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakteristicnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na računskim vežbama, koja prate predavanja, rade se zadaci i na taj način produbljuje izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji cini logičku celinu,može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku 2 dela. Prvi deo: realne funkcije jedne realne promenljive – neodređeni i određeni integrali i primena. Drugi deo: realne funkcije više realnih promenljivih - granična vrednost, neprekidnost, diferencijalni račun i njegova primena, obične diferencijalne jednačine prvog reda, linearne diferencijalne jednačine n-tog reda sa konstantnim koeficijenti,Eulerova diferencijalna jednačina.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Čomić, I., Sladoje, N.Integralni račun1997Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Čomić, I., Pavlović, Lj.Funkcije više promenljivih2000Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
I. Kovačević, V.Marić, M. Novković, B. RodićMatematička analiza I2004Vedes, Beograd, 2004Srpski jezik
Čomić, I., Nikolić, A.Diferencijalne jednačine1999Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Praktični deo ispita - zadacineda60.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bajić Papuga Buda
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Kostić dr Marko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milićević Srđan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bajić Papuga Buda
Docent

Auditorne vežbe