Predmet: Metode merenja i ispitivanja mašina (17 - M2507)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProjektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2012..

Produbljavanje znanja iz oblasti eksperimentalnog ispitivanja mašina.
Sticanje osnovnih znanja za naučno-istraživački rad u oblasti eksperimentalnog ispitivanja masina sa posebnim akcentom na metode ispitivanja naponsko deformacijskog stanja primenom mernih i ispitivanja operativnog stanja i identifikacije otkaza mašina metodama merenja i analize vibracija.
Primena mernih traka. Veza napona i deformacije. Fizikalni princip rada merne trake. Kriterijumi za odabir mernih traka. Postavljanje mernih traka na objekat ispitivanja. Wheatston-ov most. Merna pojačala. Softvare za analizu (HBM Catman i drugi). Osnovni tipovi signala i njihove karakteristike. Opis signala u vremenskom i frekventnom domenu. Fourier-ova transformacija digitalnih signala. Analiza sistema (pobuda i odziv), prenosna funkcija i funkcija koherencije. Digitalna obrada signala i greške digitalne obrade. Merni lanci za merenje i analizu vibracija. Merenje vibracija na rotirajućim mašinama – spektralne mape i sonogrami, praćenje redova, analiza relativne faze signala, analiza orbita, eksperimentalna modalna analiza i udarni testovi. Rad sa prenosivim i stacionarnim sistemima za merenje i analizu vibracija. Metode identifikacije otkaza i njihove korekcije. Softvare za analizu: 01dB-Metravib eDIAG, 01dB-Metravib dbFA, Vibrant MeScope i drugi.
Predavanja, samostalan studijsko istraživački rad, konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teoretskog dela propraćeno je odgovarajućim primerima koji doprinose razjašnjenju teoretskog dela gradiva. Pored predavanja redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva se može polagati i po delovima (koji čine celinu) u toku predavanja, a i preko seminarskog rada i predmetnog projekta (koji se izlažu i brani usmeno).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Randall, R.B.Vibration-based Condition Monitoring : Industrial, Aerospace and Automotive Applications2011Wiley, ChichesterEngleski
Brandt, A.Noise and Vibration Analysis: Signal Analysis and Experimental Procedures2011Wiley, ChichesterEngleski
Karl HoffmanAn Introduction to Measurements using Strain Gages1989HBMEngleski
Mills Dean, Richard D. DouglasSemiconductor and conventional strain gauges1962New York : Academic PressEngleski
Charles Stark DraperInstrument engineering1952McGraw-HillEngleski
Loren D. And Robert K. Otnes EnochsonProgramming and Analysis for Digital Time Series Data1968United States Department of DefenseEngleski
Jacobsen, L.S., Ayre, R.S.Engineering vibrations: with applications to structures and machinery1958McGraw-Hill Book Company, New YorkEngleski
Ronald D Kelly; George RichmanPrinciples and techniques of shock data analysis1969Shock and Vibration Information CenterEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Zuber dr Ninoslav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ilanković dr Nikola
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kekić Aleksandar
Laborant

Organizacija izvođenja laboratorijskih vežbi-laboranti