Predmet: Inženjerski materijali (17 - ZC004)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMaterijali i tehnologije spajanja
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.10.2012..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti nauke o materijalima i materijala koji se koriste u elektroenergetskim uređajima i mašinstvu.
Stečena znanja se koriste za uspostavljanje veze između strukture i osobina materijala i primene u različitim mašinskim delovima i konstrukcijama i delovima elektroopreme, kao i za izbor materijala za povećavanje efikasnosti uređaja.
Uvodna razmatranja o materijalima uopšte. Zavisnost osobina materijala od atomske, kristalne mikro i makro strukture. Nesavršenosti (greške) u kristalima. Teorija legiranja. Karakteristični tipovi faznih dijagrama, jedno i dvo komponentnih sistema. Fazne transformacije tečno/čvrsto i čvrsto/čvrsto. Mehanizmi ojačanja i loma materijala. Podela i karakteristike inženjerskih materijala: a) Metalni materijali. Značaj mehaničkih osobina i njihovo eksperimentalno određivanje. Metalni materijali na bazi željeza, bakra i aluminijuma; osobine i primena. b) Keramički materijali – struktura, osobine i primena. v) Polimeri – struktura, osobine i primena. g) Kompozitni materijali (nano, mikro i makro kompozitni materijali), osobine i primena. Izbor materijala. Postupci mehaničkih i mikrostrukturnih ispitivanja materijala.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Šiđanin, L., Gerić, K.Mašinski materijali I - sveska 12007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Šiđanin, L., Gerić, K.Mašinski materijali I - sveska 22007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Šiđanin, L., Gerić, K.Mašinski materijali I - sveska 32007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Callister, W.D.Materials Science and Engineering: an Introduction2007John Wiley & Sons, New YorkEngleski
D. R. Askeland and P. P. FulayEssentials of Materials Science and Engineering2010Cengage Learning USAEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rajnović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Hauck Albert
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Maksimović Nikola
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Trivković Mirjana
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Janjatović Petar
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pećanac Milan
Asistent

Laboratorijske vežbe