Predmet: Metode optimizacije (17 - E237A)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Ovladavanje teorijskim i praktičnim osnovama nelinearne optimizacije statičkih i dinamičkih sistema
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerski problema, a takođe predstavljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Formulacija problema optimizacije. Teorijske osnove statičke optimizacije. Analitičko određivanje ekstrema, funkcije jedne i više promenljivih bez ograničenja. Analitičko određivanje ekstrema, funkcije jedne i više promenljivih sa ograničenjima tipa jednakosti i nejednakosti. Linearno programiranje. Numeričko rešavanje jednodimenzionih problema. Numeričko rešavanje višedimenzionih problema sa i bez prisustva ograničenja. Osnove varijacionog računa.Savremeni optimizacioni postupci: genetski algoritam, optimizacija rojem čestica (PSO). Primena optimizacionih procedura u obučavanju veštačkih neuronskih mreža i u sistemima sa rasplinutom logikom. Primeri optimizacije konkretnih inženjerskih problema u geodeziji i geomatici
Predavanja; Numeričko-računske vežbe; Računarske vežbe Laboratorijske vežbe. Konsultacije. Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni ispit se sastoji od najmanje četiri zadataka. Da bi se ispit položio, zadaci se moraju uraditi sa bar 50% uspešnosti. Usmeni ispit se polaže se prema spisku ispitnih pitanja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Petrić, J., Zlobec, S.Nelinearno programiranje1983Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Vujanović, B., Spasić D.Metodi optimizacije1998Univerzitet u Novom Sadu, Novi SadSrpski jezik
Dimitri P. Bertsekas Nonlinear Programming 2004 Athena Scientific Engleski
Kanović, Ž., Rapaić, M., Jeličić, Z.Evolutivni optimizacioni algoritmi u inženjerskoj praksi2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Kolokvijumnene40.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kanović dr Željko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bugarski dr Vladimir
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Kanović dr Željko
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ruskovski Igor
Asistent

Računarske vežbe