Predmet: Modelovanje i simulacija komunikacionih sistema (17 - EK474)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 31.08.2017..

Sticanje znanja o načinima izrade i korišćenja digitalne predstave (računarskog modela) komunikacionog sistema. Sticanje neophodnih veština za računarsku simulaciju i ocenu performansi komunikacionih sistema u MATLAB okruženju. Razvoj veština potrebnih za impementaciju razvijenog modela na platformi sa rekonfigurabilnim hardware-om (FPGA/SDR).
Nakon uspešnog završetka predmeta, student će moći da: objasni načina na koji se komunikacioni sistem simulira na univerzalnoj računarskoj platformi; formira kompletan simulacioni model komunikacionog sistema u okviru razvojnog okruženja MATLAB; podešava i prilagođava parametre osnovnih blokova u okviru kompleksnog sistema; proceni performanse projektovanog komunikacionog sistema korišćenjem simulacionog okruženja; organizuje i analizira rezultate simulacija komunikacionih sistema; implementira razvijeni model na rekonfigurabilnoj hardware-skoj platformi (FPGA/SDR).
Uvod: adekvatnost simulacija za projektovanje i ocenjivanje performansi Komunikacionih Sistema (KS), hijerarhijska dekompozicija KS u simulacijama. Primena simulacija u projektovanju KS: hardversko i softversko simulaciono okruženje. Metodologija modelovanja i simulacije: osnovni koncepti, razvoj strukture, generički model komunikacione veze, tok simulacije. Reprezentacija i modelovanje determinističkih signala i LTI sistema (analitičke osnove). Specifičnosti vremenski promenljivih i nelinearnih sistema. Upotreba slučajnih promenljivih i slučajnih procesa u simulacijama. Simulacija predajnih i prijemnih podsistema: formatiranje i kodovanja izvora, zaštitno kodovanje, komunikacioni kanal, prilagođenje prenosnom medijumu (modulacija, filtriranje), multipleksiranje/višestruki pristup, sinhronizacija. Kalibracija simulacija: podešavanje odnosa signal-šum. Tehnike za simulaciju i procenu performansi: Monte Carlo. Greške u simulacijama. Validacija modela i rezultata simulacije. Izvođenje simulacionih eksperimenata u MATLAB-u. Primeri implementacije osnovnih komunikacionih sistema na rekonfigurabilnoj hardware-skoj platformi (FPGA/SDR).
Predavanja, računarske i laboratorijske vežbe. Individualni rad (istraživanja i projekti) i aktivno učenje.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. C. Jeruchim, P. Balaban, and K. S. ShanmuganSimulation of Communication Systems, 2nd ed.2002Kluwer Academic PublishersEngleski
Proakis, J.G., Salehi, M., Bauch, G.Contemporary Communication Systems Using MATLAB and Simulink, 2nd ed.2004Thomson brooks/cole, BelmontEngleski
Mathuranathan ViswanathanSimulation of Digital Communication Systems Using Matlab, 2nd ed.2013KindleEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada30.00
Predmetni projekatdada20.00
Testdane20.00
Kolokvijumnene25.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Narandžić dr Milan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Nosek Tijana
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Nosek Tijana
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Narandžić dr Milan
Docent

Laboratorijske vežbe