Predmet: Napredno C programiranje u realnom vremenu (17 - RT49N)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastRačunarska tehnika i računarske komunikacije
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.08.2017..

Cilj predmeta je da se kod studenata razvije razumevanje odnosa i zavisnosti softvera i hardvera kroz mehanizme programskoj jezika Ce. Namera je da se studenti osposobe za samostalan i disciplinovan razvoj programa u programskom jeziku Ce, sa dubinskim razumevanjem koda.
Nakon položenog predmeta očekuje se da studenti budu sposobni da projektuju i realizuju programe srednje složenosti i industrijskog kvaliteta u jeziku Ce za raznovrsne ciljne platforme.
Zadaci programa koji se oslanjaju na procesorsku arhitekturu i njihove posebnosti. Kontrolisano izvršavanje programa i uloga simulatora. Dublje upoznavanje sa nekim elementima programskog jezika Ce: veličina i reprezentacija osnovnih tipova; promenljive i njihova predstava u fizičkoj arhitekturi; mehanizmi zauzimanja memorije; funkcije i pozivna konvencija; pokazivači i njihov odnos sa nizovima; mala i velika krajnost (engl. endian); strukture, unije i adresno poravnanje; bild proces i pretprocesor. Sistemi za kontrolu verzija. Osnovne strukture podataka koje su česte kod programa za namenske sisteme. Namenska proširenja Ce jezika: dopunski standardi i kompajlerske posebnosti. Teme vezane za bezbednost i pouzdanost programa: tehnike ispitivanja, MISRA (i slična) pravila i statička analiza koda.
Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije. U okviru predispitnih obaveza studenti rade predmetne projekte. Na završnom ispitu se proverava teorijski deo gradiva.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nermann KopetzREAL-TIME SYSTEMS Design Principles for Distributed Embedded Applications2002Kluwer Academic PublishersEngleski
David J. AgansDebugging—The Nine Indispensable Rules for Finding Even the Most Elusive Software and Hardware Problems2002AmacomEngleski
Milan StevanovicAdvanced C and C++ Compiling2014ApressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada10.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đukić dr Miodrag
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrovski Aleksandar
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Milošević dr Milena
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe