O studijskom programu


30.05.2014. - 09:28 

Struka softversko inženjerstvo je mlada - prvi put se termin softversko inženjerstvo pojavio 1968. godine, ali je danas u međunarodnim okvirima jasno definisana kao posebna struka za kojom postoji izuzetno velika potražnja na međunarodnom i domaćem tržištu rada.

Uvažavajući potražnju za inženjerima softverskog inženjerstva, odnosno mogućnosti za brzo zapošljavanje svršenih studenata i vrlo visoke plate koje ovaj profil ostvaruje, Fakultet tehničkih nauka nudi od 2013/2014. školske godine studije na Studijskom programu Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije na Departmanu računarstvo i automatiku. Studijski program smo trenutno organizovali na dva stepena - Osnovne akademske studije i Master akademske studije. Nastava na ovom studijskom programu odvijaće se u dva grada u Srbiji – u Novom Sadu i u Loznici.
Planiramo da, počevši od 2015/2016. školske godine organizujemo i doktorske studije na ovom studijskom programu.

Sledeći svetske standarde i praksu priznatih svetskih univerziteta, sačinili smo nastavni plan i program studijskog programa Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima koje su za struku softversko inženjerstvo propisale dva najeminentnija svetska strukovna udruženja iz oblasti elektrotehnike i računarstva - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i ACM (Association for Computing Machinery). Na taj način postigli smo dve važne stvari. Prva je saglasnost našeg studijskog programa sa studijskim programima univerziteta u Evropi i svetu, što će vama studentima omogućiti da, ukoliko to želite, deo studija obavite na drugim univerzitetima/fakultetima u inostranstvu ili u našoj zemlji (to se danas popularno zove mobilnost studenata). Druga, važnija, je da su sadržaji i način izvođenja nastave (radićete puno programiranja kroz projekte) takvi da ono što ćete naučiti (to mi zovemo ishodi učenja) odgovara zahtevima vaših budućih poslodavaca i omogućuje Vam da, bez dodatnog obučavanja, odmah uspešno preuzmete radne zadatke na poslovima razvoja složenih softverskih sistema.

Drugi stepen studija - master akademske studije, za sticanje zvanja master inženjera elektrotehnike i računarstva traju jednu godinu (60 ESPB). Tu nastavljamo posao koji smo radili prehodne četiri godine – naučićete finese metodologija i visoko napredne tehnologije softverskog inženjerstva (na primer: modelima vođen razvoj softvera, agentske tehnologije, semantički Web, veštačke neuronske mreže, genetske algoritme, tehnologije za programiranje mobilnih uređaja, itd.) i još bolje ćete upoznati domensku oblast za koju ste se opredelili na četvrtoj godini izborom predmeta koje ćete slušati i radom na potpuno realnim projektima razvoja softvera. Svi predmeti (a ima ih ukupno 6) na master studijama su izborni.

I na master studijama obavezna je stručna praksa. I opet ima dva cilja: prvi je da steknete praktična iskustva radom na realnim projektima u firmama, a drugi je da sebi, možda, obezbedite radno mesto.
Na kraju treba da uradite master rad koji je, naravno, složeniji od diplomskog rada. I ovde ćemo se pridržavati principa „ponovne upotrebljivosti”, ali ovaj rad mora da obuhvati i detaljniju analizu onoga što su drugi, pre Vas radili “na zadatu temu” – malo će da liči na “naučni rad”. U tome će Vam, naravno, pomagati mentor (profesor) i njegovi mlađi saradnici.