O studijskom programu


04.11.2021. - 08:30 

Studijski program master akademskih studija Tehnička mehanika i dizajn u tehnici sačinjen je na osnovu savremenih naučnih saznanja u oblasti mašinstva i informacionih tehnologija po ugledu na slične studijske programe vodećih univerziteta u svetu. Studijski program po svojoj strukturi odgovara studijama koje su u svetu poznate pod nazivima Mechanical Engineering, Computational Mechanics, Engineering Computational Science.

Studijski program master akademskih studija omogućuje studentima usvajanje neophodnih inženjerskih znanja, veština i praktičnih iskustava za projektovanje, konstruisanje i tehničku eksploataciju uređaja i mašina korišćenjem savremenih programskih alata i informacionih tehnologija.

Nastavni predmeti na master akademskim studijama Tehničke mehanike i dizajna u tehnici, pored sticanja praktičnog znanja podstiču i apstraktno razmišljanje, a veštine podižu na viši nivo, posebno u delu koji se odnosi na modeliranje realnih sistema i primenu računarskih alata u rešavanju problema.

Studijski program je koncipiran tako da pored opšteobrazovnih inženjerskih predmeta, sadrži i veliki broj povezanih stručnih predmeta, sa ciljem da obuhvati različita interesovanja studenata, kroz mogućnost izbora stručnih predmeta iz nekoliko relevantnih naučnih oblasti mašinskog inženjerstva (teorijska i primenjena mehanika, inženjersko programiranje i simulacije, projektovanje i konstruisanje,robotika, automatsko upravljanje). Na ovaj način, studentima je omogućeno praćenje jedne ili više naučnih oblasti tokom studiranja, što im može biti od velike važnosti za nastavak obrazovanja u drugim oblastima i mogućnost zaposlenja.

Određeni broj opšteobrazovnih predmeta posvećen i učešću na tehničkim projektima, gde se student priprema i osposobljava za timski rad i komunikaciju sa stručnjacima iz drugih oblasti, ali i za samostalno donošenje inženjerskih odluka.

Stečena znanja i veštine na ovom studijskom programu omogućavaju master inženjerima mašinstva da uspešno odgovore na zahteve tržišta i ekonomije u oblasti mašinskog inženjerstva i srodnih tehničkih disciplina, i da se uhvate u koštac sa složenim projektnim zadacima i rešavanjem najopštijih problema sa kojima se inženjer mašinstva sreće u svojoj svakodnevnoj inženjerskoj praksi.

Predmete na studijskom programu izvodi nastavno osoblje Fakulteta tehničkih nauka i povremenih gostujućih predavača. Većina predavača sa Fakulteta tehničkih nauka potekla je sa čuvenog Instituta za mehaniku i mašinske konstrukcije koji je poznat po vrhunskim akademskim radnicima, profesorima i akademicima. Nastavnici Katedre za tehničku mehaniku su u nekoliko prethodnih decenija ostvarili veliki broj rezultata iz fundamentalnih i primenjenih istraživanja u gotovo svim disciplina primenjene i teorijske mehanike.