Predmet: Studio 01B - Arhitektonsko projektovanje - alternativni pristupi (17 - AP01B)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 20.12.2018..

Cilj predmeta je upoznati studente sa teorijskim postavkama savremenih metodologija u arhitektonskom projektovanju. Studenti će se upoznati sa filozofskim pravcima sa kraja 20-tog veka i načinom na koji su oni uticali na kreiranje evolutivnih dinamičkih sistema, morfogenetičkih principa stvaranja forme i primene tih principa u oblasti savremenog arhitektonskog i urbanističkog projektovanja.
U okviru predmeta studenti se osposobljavaju za rešavanje kompleksnih, funkcionalnih i formalnih problema iz oblasti arhitekture i urbanizma. Studenti će primenom savremenih metodologija u procesu projektovanja razviti sposobnost analitičkog mišljenja i proširiti znanje u rešavanju složenih problema građene sredine. Takođe će se studenti upoznati sa optimizacionim i evolutivnim sistemima i mogućnostima primene u procesu projektovanja.
Osnovni principi savremene metodologije u procesu projektovanja-filozofske postavke; Algoritam/dijagram kao polazište; Primena savremene metodologije u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju; Primena savremenih tehnika i tehnologija u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju; Primena savremenih adaptabilnih sistema na probleme iz sfere arhitekture, urbanizma i urbanog planiranja-programski, funkcionalni, konstruktivni aspekti. Top down/Bottom up process, Form finding/form making, Emergence. Kompleksni adaptabilni sistemi bez centralne koordinacije. Evolucioni sistemi/Morfogeneza. Biomimikrija. Digitalna Morfogeneza
Predavanja, auditorne vežbe, konsultacije, usmeni ispit
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Delez, ŽilPredgovori2010KarposSrpski jezik
Atanacković-Jeličić, J., Ecet, D., Maraš, I.Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Gatari, Feliks; Delez, ŽilAnti-Edip: Kapitalizam i shizofrenija1990Izdavačka knjižarnica Zorana StojanovićaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada50.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Atanacković-Jeličić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Medić Saša
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Medić Saša
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mitrović Tanja
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe