Predmet: Uvod u inženjerstvo zaštite životne sredine (17 - Z101A)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Upoznavanje studenata sa aktuelnim problemima iz oblasti zaštite životne sredine i osnovnim principima zaštite životne sredine. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom, specifičnim ciljevima inženjerstva zaštite životne sredine, kao i da se kod studenata razviju osnovni principi razmatranja problema u životnoj sredini, kao što su interdisciplinarnost i globalnost. Ova znanja su osnova za uspešno dalje studiranje.
Stečena znanja iz osnovnih principa zaštite životne sredine neophodnih za struku. Poznavanje terminologije i osnovnih principima zaštite životne sredine, neophodnih za dalje studiranje i rad u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine.
Teorijska nastava:Uvod u inženjerstvo zaštite životne sredine kao disciplinu (životna sredina u krizi, simptomi krize životne sredine, nova dimenzija krize životne sredine, cilj inženjerstva životne sredine, održivi razvoj, interdisciplinarnost i globalnost). Osnovni pojmovi opšteg inženjerstva okruženja (pojam sistema, granice sistema, razmena energije i materije kroz granice sistema, planeta Zemlja kao sistem, tokovi, ciklusi i strukture sistema životne sredine, struktura otvorenog sistema životne sredine). Kruženje vode i globalni ciklusi nekih hemijskih elemenata (kruženje vode, hemijski elementi, kružni tokovi, globalni ciklus ugljenika u prirodi, globalni ciklus sumpora u prirodi, globalni ciklus azota u prirodi). Međuuticaj civilizacije i životnog okruženja (razvitak gradova, demografska eksplozija, prehrana stanovništva). Atmosfera, značajni parametri atmosfere i MDK zagađujućih supstanci u atmosferi (struktura atmosfere, temperatura u atmosferi). Buka kao specifičan vid zagađenja (nastajanje zvuka i njegovo prenošenje, izvori buke, dozvoljeni nivoi buke u životnoj sredini). Izvori, karakteristike i efekti zagađenja (zagađenje vazduha, izvori zagađenja vazduha, primarni i sekundarni polutanti vazduha, efekti aerozagađenja, ozon kao problem u životnoj sredini, globalno zagrevanje). Osnovni principi zaštite životne sredine. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se primerima i računskim zadacima ilustruju teme obrađene na teorijskoj nastavi, što doprinosi boljem definisanju, boljem sagledavanju i boljem razumevanju tema obrađenih na teorijskoj nastavi.
Predavanja. Auditorne vezbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. MarkovićFizičkohemijske osnove zaštite životne sredine - knjiga I: Stanja i procesi u životnoj sredini1995Fakultet za Fizičku hemiju, Univerzitet u BeograduSrpski jezik
The environmentCris park1997RoutledgeEngleski
D. Marković, Š. Đarmati,. I. Gržetić, D VeselinovićFizičkohemijske osnove zaštite životne sredine - knjiga II: Izvori zagađivanja posledice i zaštita1996Univerzitet u BeograduSrpski jezik
Štrbac, D., Petrović-Gegić, A., Mrosavljević, Z.Uvod u inženjerstvo zaštite životne sredine2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Štrbac dr Dragana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mirosavljević dr Zorica
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ćojbašić Sanja
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe