Predmet: Uvod u grafičke tehnologije (17 - F201)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Cilj predmeta predstavlja sticanje znanja studenata iz oblasti grafičkih tehnologija. Kroz kurs se student upoznaje sa grafičkim tehnologijama i stiče neophodna osnovna znanja iz oblasti pripreme za štampu, tehnika štampe, završne grafičke obrade, materijala u grafičkoj industriji. Student se uči da razume probleme iz date oblasti te da ih identifikuje, formuliše i daje predloge mogućeg rešavanja.
Po završetku kursa, studenati stiču znanja neophodna za razumevanje grafičkih tehnologija i mogu ih primeniti u domenu pripreme za štampu, dizajna, štampe, grafičkih materijala. Nakon završenog kursa student je upoznat sa pojmovima iz grafičke pripreme, tehnika štampe, završne grafičke obrade i grafičkih materijala. Stečena znanja omogućavaju razumevanje kompleksnih procesa koji se tiču grafičkih tehnologija i grafičkih procesa. Stečena znanja će koristiti u budućem profesionalnom radu kao i daljem obrazovanju sa posebnom važnoću u okviru kurseva koji se tiču tehnika štampe, pripreme za štampu i završne grafike obrade.
Grafičke tehnologije, osnovni pojmovi, podele. Istorijski razvoj. Razvoj pisma, podloga za pisanje i sredstava za pisanje. Faze grafičke proizvodnje, mehanizacija i automatizacija grafičkih procesa. Pripremna grafička proizvodnja. Izrada sloga, ručni i mašinski slog. Foto i računarski slog. Priprema i obrada teksta i slika. Osnovna grafička proizvodnja. Materijali u grafičkoj industriji. Osnove reprodukcije. Kontrola kvaliteta. Ergonomija. Zaštita životne sredine. Osnovni mehanički principi štampanja. Štamparska forma, osnovni pojmovi. Završna grafička proizvodnja.
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen primerima i simulacijom rešenja radi lakšeg razumevanja predmetne materije. Računarske vežbe su organizovane na način da dopune veštine grafičkih tehnologija i podrazumevaju rad u odgovarajućem vektorski orjentisanom softveru a na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Novaković, D.Uvod u grafičke tehnologije2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Babić, D.Uvod u grafičku tehnologiju1998Grafički centar za ispitivanje i projektiranje, ZagrebSrpski jezik
Trajković, A., Jovanović, S.Uvod u grafičku tehnologiju1998Tehnološki fakultet, BeogradSrpski jezik
Novaković, D., Dedijer, S., Vladić, G.Uvod u grafičke tehnologije : praktikum za vežbe2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Novaković, D.Rukovanje materijalom u grafičkim sistemima, monografija2003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dedijer dr Sandra
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đurđević Stefan
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Maričić Katarina
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Cvetojević Sanja
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Gvoka Teodora
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Juretić Iva
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Petrović Saša
Docent

Računarske vežbe