Predmet: Master rad - izrada i odbrana (19 - IB54)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.10.2019..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni stečenih praktičnih i teorijskih znanja iz odgovarajuće oblasti u praksi u informacionoj bezbednosti. Osposobljavanje studenata za praćenje literature i istraživački rad.
Izradom i odbranom master rada studenti koji su završili studije treba da budu kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Master student stiče temeljno poznavanje i razumevanje svih disciplina informacione bezbednosti, kao i sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Master studenti su sposobni da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate svog rada. Svršeni studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim oktuženjem.
Informaciona bezbednost.
Mentor za izradu i odbranu master bira jedan od ponuđenih predmeta iz kojeg će student da radi diplomski-master rad i formuliše temu sa zadacima za izradu master rada. Kandidat u konsultacijama sa mentorom samostalno radi na problemu koji mu je zadat. Nakon izrade rada i saglasnosti mentora da je uspešno urađen rad, kandidat brani rad pred komisijom koja se sastoji od najmanje tri člana od kojih bar je jedan sa drugog departmana ili fakulteta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraOdgovarajući materijal neophodan za rešavanje konkretnih problema.nemaSrpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Izrada master radadada50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!