проф. др Тодор Бачкалић


Недостаје слика

др Тодор Бачкалић

Редовни професор


Телефон021/485-2481
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 137

(1992-   )

Редовни професор
11.03.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.06.2001.01.06.2006.Департман за саобраћај
Ванредни професор15.06.2006.01.02.2016.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
НазивУ Установи
Транспорт нафтиних деривата каналском мрежом Дунав-Тиса-Дунав применом потискивачког састава

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

1992

Организација саобраћаја на пловним каналима у функцији пропусне способности пловног пута

Магистратура

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1996

Управљање саобраћајем на вештачким пловним путевима ограничених димензија у функцији њихове пропусне способности

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиBugarski V., Bačkalić T., Kuzmanov U.: Fuzzy decision support system for ship lock control, Expert Systems with Applications, 2013, Vol. 40, No 10, pp. 3953-3960, ISSN 0957-4174
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиBačkalić S., Jovanović D., Bačkalić T.: Reliability reallocation models as a support tools in traffic safety analysis, Accident Analysis and Prevention, 2014, Vol. 65, pp. 47-52, ISSN 0001-4575
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBačkalić T., Bugarski V., Kulić F., Kanović Ž.: Adaptable Fuzzy Expert System for Ship Lock Control Support, Journal of Navigation, 2016, Vol. 69, No 6, pp. 1341-1356, ISSN 0373-4633
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJovanović D., Bačkalić T., Bačkalić S.: The application of reliability models in traffic accident frequency analysis, Safety Science, 2011, Vol. 49, No 8-9, pp. 1246-1251, ISSN 0925-7535
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBačkalić T., Jovanović D., Bačkalić S.: Effort Allocation in Rural Road Safety Analysis under Data-Limited Conditions, Journal of Transportation Engineering. ASCE / American Society of Civil Engineers, 2015, ISSN 0733-947X
(М23) Рад у међународном часописуKanović Ž., Bugarski V., Bačkalić T.: Ship Lock Control System Optimization using GA, PSO and ABC: A Comparative Review, Promet - Traffic and Transportation, 2014, Vol. 26, No 1, pp. 23-31, ISSN 0353-5320
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBačkalić T., Maslarić M.: Analysis of draught size of vessels on the lower sector of the Sava river, 14. ICTS 2011-14th International Conference on Transport Science, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portoroz, Slovenia, Portorož: Slovensko drustvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 27 Maj, 2011, pp. 12-19, ISBN 978-961-6044-96-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBačkalić T., Maslarić M.: River depth as a crucial part of the risk management in inland water transport, 14. ICTS 2011-14th International Conference on Transport Science, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portoroz, Slovenia, Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 27 Maj, 2011, ISBN 978-961-6044-92-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMaslarić M., Bačkalić T.: Container terminal simulation: a case study, 14. ICTS 2011-14th International Conference on Transport Science, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portoroz, Slovenia, Portorož: Slovensko drustvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 27 Maj, 2011, pp. 232-239, ISBN 978-961-6044-96-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBačkalić T., Maslarić M.: River depth as a crucial part of the risk management in inland water transport, 14. ICTS 2011-14th International Conference on Transport Science, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portoroz, Slovenia, Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 27 Maj, 2011, ISBN 978-961-6044-92-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBačkalić T., Bukurov M.: Modelling of the ship locking process in the zone of ship lock with two parallel chambers
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBrunnthaller G., Georgijević M., Zrnić N., Bojić S., Bačkalić T., Stein S.: Container Transport on the Danube - Potentials for the Development of a Liner Service., 21. International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Beč, 23-25 Septembar, 2015, pp. 269-274, ISBN 978-86-7083-863-5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBačkalić T., Maslarić M.: Navigation conditions and the risk management in inland waterway transport on the middle Danube, Transport Problems: An International Scientific Journal, 2012, Vol. 7, No 4, pp. 13-24, ISSN 1896-0596
(М52) Рад у часопису националног значајаMaslarić M., Bačkalić T., Nikoličić S., Mirčetić D.: Assessing the trade-off between lean and resilience through supply chain risk management, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2013, Vol. 4, No 4, pp. 229-236, ISSN 2217-2661
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаУправљање саобраћајем на вештачким пловним путевима ограничених димензија у функцији њихове пропусне способности
(М72) Одбрањен магистарски радОрганизација саобраћаја на пловним каналима у функцији пропусне способности пловног пута
(У01) Основни уџбеник за наставни предметТехнологија водног саобраћаја део I - Пловна превозна средства, Едиција - "Техничке науке - уџбеници", 2003. (прво издање), 2005. (друго издање), Факултет техничких наука, Нови Сад
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЕксплоатациона својства бродских дизел мотора, 2001., Саобраћајни одсек Факултета техничких наука, Нови Сад
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорОрганизација и технологије транспортних системаУниверзитет у Новом Саду11.03.2016.
Ванредни професорТехнологије транспортних система13.06.2011.
Ванредни професорТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука15.06.2006.
ДоцентТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука06.06.2001.
Асистент - др наукаТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука22.01.2001.
Асистент - стари називТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука09.06.1997.
Асистент приправникТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука05.10.1992.