проф. др Светлана Николичић


Недостаје слика

др Светлана Николичић

Редовни професор


Телефон021/485-2492
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 137A

1969. - 1977. година уписа и завршетка основне школе, о. ш. “Радомир Лазић” у Азањи 1977. – 1981. година уписа и завршетка средње школе, центар за усмерено образовање “Светозар Ђорђевић”, Смедеревска Паланка 1981-1988 - година уписа и завршетка основних студија, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду 1994 - 2001. година уписа и завршетка магистарских студија, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду. 2011. одбрањена докторска теза, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Редовни професор
26.04.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом26.04.2011.01.04.2012.Департман за саобраћај
Асистент са магистратуром24.10.2001.01.04.2011.Департман за саобраћај
Ванредни професор26.04.2017.25.04.2022.Катедра за логистику и интермодални транспорт
Доцент26.04.2012.01.04.2017.Катедра за логистику и интермодални транспорт
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2012.30.09.2015.Катедра за логистику и интермодални транспорт
НазивУ Установи
Утврђивање карактеристика робних токова у региону са аспекта погодности за опслугу у робно-транспортном центру - пример РТЦ Добој

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1988

Организационо моделирање функције логистике у микро логистичким системима

Магистратура

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Прилог побољсању постојецих метода и модела за утврдјивање перформански малопродајног логистицког система

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMedić, S., Grbić, T., Perović, A., Nikoličić, S.: Inequalities of Hölder and Minkowski type for interval-valued ⊕-measures based on pseudo-integrals, Fuzzy Sets & Systems, ISSN 0165-0114, Vol. 304, pp. 110-130, December 2016.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKilibarda, M., Nikolicic, S., Andrejic, M.: Measurement of logistics service quality in freight forwarding companies, The International Journal of Logistics Management, ISSN: 0957-4093, Vol. 27 Iss 3, pp. 770 – 794, 2016.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodorović V., Maslarić M., Bojić S., Jokić M., Mirčetić D., Nikoličić S.: Solutions for More Sustainable Distribution in the Short Food Supply Chains, Sustainability, 2018, ISSN 2071-1050
(М23) Рад у међународном часописуAtanasković, P., Gajić, V., Dadić, I., Nikoličić, S.: Selection of forklift unit for warehouse operation by applying multi-criteria analysis, Promet – Traffic&Transportation, ISSN: 0353-5320, Vol. 25, No. 4, pp. 379-386, 2013.
(М23) Рад у међународном часописуNikoličić, S., Kilibarda, M., Atanasković, P., Duđak, Lj., Ivanišević, A.: Impact of RFID Technology on Logistic Process Efficiency in Retail Supply Chains, Promet-Traffic & Transportation, ISSN: 0353-5320, Vol. 27 No. 2, pp. 137-146, 2015.
(М23) Рад у међународном часописуMirčetić, D., Ralević, N., Nikoličić, S., Maslarić, M., Stojanović, Đ.: Expert System Models for Forecasting Forklifts Engagement in a Warehouse Loading Operation: A Case Study, Promet-Traffic & Transportation, ISSN: 0353-5320, Vol. 28 No. 4, pp. 393-401, 2016.
(М23) Рад у међународном часописуVeličković M., Stojanović Đ., Nikoličić S., Maslarić M.: Different urban consolidation centre scenarios: impact on external costs of last-mile deliveries, Transport, 2017, No 0, ISSN 1648-4142
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомAtanasković P., Nikoličić S., Cvijanović S.: Analysis of required investment and benefits using RFID in supply chains, Industrija, 2012, Vol. 40, No 2, pp. 69-79, ISSN 0350-0373, UDK: 33
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомStojanović Đ., Nikoličić S., Miličić M.: Transport Fleet Sizing by Using Make and Buy Decision-Making, Economic annals, 2011, pp. 77-102, ISSN 0013-3264, UDK: 3.33
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRoknić S., Nikoličić S., Ostojić G., Škrinjar D.: Application of information technologies for improvement of logistic parameters of warehouses, 18. International conference on MATERIAL HANDLING, CONSTRUCTIONS AND LOGISTICS, Beograd: Faculty of mechanical Engineering, 19-20 Oktobar, 2006, pp. 217-222, ISBN 86-7083-571-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStojanović Đ., Maslarić M., Nikoličić S.: The Relationship Between Collaborative Management And Transport Sourcing In Supply Chains, in Developing Sustainable Collaborative Supply Chains , 12. International Symposium on Logistics, Budimpešta: Centre for Concurrent Enterprise, University of Nottingham, Business School, 8-10 Jul, 2007, pp. 579-584, ISBN 978 0853582182
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМирцетиц, Д., Маслариц, М., Николициц, С. (2013) Reengineering of terminal processes in inland container terminal. In Pawar, K. S. & Rogers, H., (eds), Proceedings of the 18th International Symposium on Logistics, Vienna, pp. 447-457, ISNB: 978 085358 292 2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБашић, А., Стојановић, Дј., Николичић, С. (2013) Тhe development of sustainable logistics centres, 4th International Conference: Towards a Humane City, 24-25 October 2013., Novi Sad, Serbia, Books of Proceedings, pp. 229-234.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМирчетић, Д., Николичић, С., Масларић, М. (2014) Logistic centers: literature review and papers classification. The fifth international conference transport and logistics, University of Niš, Faculty of mechanical engineering, Department for material handling systems and logistics, Niš, 22-23 May 2014., pp. 151-156, ISBN ISBN 978-86-6055-053.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМирчетић, Д., Николичић, С., Масларић, М., Станојевић, М. (2015) Simulation as a tool for extracting key performance parameters in postal logistic centers, 2nd Logistics International Conference, 21-23. May 2015, Belgrade, University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade, Serbia, pp. 210-215, ISBN 978-86-7395-339-7.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМирчетић, Д., Зирамов, Н., Николичић, С., Масларић, М., Ралевић, Н. (2015) Demand Forecasting in Beverage Supply Chain, 3rd Olympus International Conference on Supply Chains, Hellenic Logistics Association, Athens 7-8 November 2015., pp. 58-65.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНиколичић, С., Павковић, А., Мирчетић, Д., Думнић, С. (2016) Логистичка способност Републике Србије. XXИИИ Интернатионал Сциентифиц Сyмпосиум он Транспорт Сyстемс, 28-29 Април 2016., Загреб, Сувремени Промет, Вол. 36, Но. 1-2, пп 73-77, УДК 656, ИССН 0351-1898.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМирчетић, Д., Николичић, С., Масларић, М. (2016) Прогнозирање потребног броја виличара приликом отпреме готових производа. XXИИИ Интернатионал Сциентифиц Сyмпосиум он Транспорт Сyстемс, 28-29 Април 2016., Загреб, Сувремени Промет, Вол. 36, Но. 1-2, пп 105-109, УДК 656, ИССН 0351-1898.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMaslarić, M., Nikoličić, S., Mirčetić D., Veličković M. (2016) A roadmap towards improving portfolio logistics service providers with the aim of creating sustainable short food supply chains. Book of Proceedings of the XII International May Conference on Strategic Management - IMKSM16, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, pp. 196-204.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRoknić S., Nikoličić S.: Information Technologies and Computer Simulations as a Tool for Evaluation and Improvement of Logistic Parameters of Warehousing, Suvremeni promet, 2007, Vol. 27, No 6, pp. 462-466, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikoličić, S., Ostojić, T., Gajić, V., Atanasković, P. (2011) The role of simulation in logistic process management in retail supply chains, The Sixht International Working Conference Total Quality Management – Advanced and Intelligent approaches, 6–10 June, 2011, Belgrade, Serbia, pp. 292-295, ISBN 978-86-7083-727-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSvetlana Nikoličić, Marinko Maslarić, Dejan Mirčetić: Process Mapping Method - The Path to Lean Logistic Processes, International Scientific Conference on Lean Technologies – LeanTech, 13-14 September 2012., Novi Sad, pp. 19-26, ISBN: 978-86-7892-445-3, COBISS.SR-ID 274424583.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKujačić, M., Nikoličić, S., Jovanović, B., Mirčetić, D. Logistics performance in postal logistics centers, Proceedings of the 1th Logistics International Conference, Belgrade, Serbia, pp. 209-214, 2013 ISBN: 978-86-7395-321-2, 2013.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikoličić, S., Pašagić Škrinjar, J., Mirčetić, D., Atanasković, P. (2015), Radio frequency identification: technologies and applications in logistics, 2nd Logistics International Conference, 21-23. May 2015, Belgrade, University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade, Serbia, pp. 197-202, ISBN 978-86-7395-339-7.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMircetic, D., Lalwani, Ch., Lirn, T., Maslaric, M., Nikolicic, S. (2014) Anfis Expert System for Cargo Loading as Part of Decision Support System In Warehouse. 19th International Symposium on Logistics (ISL 2014), Vietnam, Ho Chi Minh City, 6-9 July 2014. Centre for Concurrent Enterprise Nottingham University Business School, pp. 10-20.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikoličić S., Gajić V., Stojanović Đ., Maslarić M.: Evaluation of RFID Technology Effect on Logistics Performances in Supply Chains, 18. International scientific symposium - Transport systems, Opatija: Hrvatsko znanstveno društvo za promet, 28-29 April, 2011, pp. 111-115, UDK: 656
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Николичић С.: Логистика ланаца снабдевања и информационе технологије, Београд, Задужбина Андрејевић, 2012, ИСБН 978-86-525-0048-2, УДК: ИССН 1450-801X
(М50) Часописи националног значајаНиколичић С., Остојић Т.: Cross-docking као начин рационализације дистрибуције, Пословна логистика, 2006, Но 3, пп. 42-45, ИССН 1452-4767
(М53) Рад у научном часописуСтојановић Ђ., Масларић М., Николичић С.: Using the European Intermodal Transport E-marketplace - The Serbian Perspective , "Стратегијски менаџмент" Економски факултет, Суботица, 2008, Вол. 1, Но 1, пп. 27-33, ИССН 0354-8414., УДК: 005.51; 658.62
(М53) Рад у научном часописуМасларић М., Стојановић Ђ., Николичић С.: Сербиан интермодал транспорт сyстем, Сциентифиц Буллетин оф тхе "Политехница" Университy оф Тимисоара, Романиа, Трансацтионс он Мецханицс, 2008, Вол. 53, Но С4, ИССН 1224-6077</енг>
(М53) Рад у научном часописуMaslarić M., Stojanović Đ., Nikoličić S.: Logistics industry in Serbia, Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara, Romania, Transactions on Mechanics, 2008, Vol. 53, No S4, pp. 21-24, ISSN 1224-6077
(М53) Рад у научном часописуNikoličić S., Maslarić M., Stojanović Đ.: Managing Logistic Processes in Retail, Strategic management - Inteniational Joumal of Strategic Management and Decision Support Szstems in Strategic Management, 2008, No 3, pp. 49-53, ISSN 0354-8414, UDK: 005.5:399.372
(М53) Рад у научном часописуMaslarić M., Bačkalić T., Nikoličić S., Mirčetić D. Assessing the trade-off between lean and resilience through supply chain risk management, International Journal of Industrial Engineering and Management, IJIEM, Vol 4, No 4, pp. 229-236, ISSN 2217-2661, 2013.
(М53) Рад у научном часописуСветлана Николичић, Примена РФИД-технологија у логистици, Рационализација транспорта и манипулисања, 4/04, стр. 7-11, YУ ИССМ 0350-4492
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНиколичић С., Шкрињар Д., Станковски С.: Шта нуде РФИД технологије у логистици, 7. Међународни научно-стручни скуп о достигнућима електро и машинске индустрије - ДЕМИ, Бања Лука: Машински факултет, 27-28 Мај, 2005, пп. 645-651
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНиколичић, С., Цакић, ДЈ., Масларић, М. (2006) Могућности рационализације дистрибутивних процеса применом цросс-доцкинг приступа, Универзитет у Нишу, Машински факултет, ТИЛ 2006, ИИ Српски семинар са међународним учешћем, Ниш 18-19 мај 2006, Зборник радова, страна 17.1 – 17
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМасларић М., Стојановић Ђ., Николичић С.: Оптимизација логистичких процеса у ланцима снабдевања коришћењем симулационог моделирања, 1. Прва конференција о моделовању и симулацији СРБИСИМ, Београд: Друство за моделовање и симулацију Србије, 24-25 Септембар, 2008, ИСБН 978-86-911011-2-1
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаНиколичић С.: Прилог побољшању постојећих метода и модела за утврђивање перформанси малопродајног логистичког система, Нови Сад, 2011
(М72) Одбрањен магистарски радНиколичић С.: Моделирање организације логистичке функције у већим трговинским предузећима, Нови Сад, 2001
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЛогистика и интермодални транспортФакултет техничких наука26.04.2022.
Ванредни професорЛогистика и интермодални транспортФакултет техничких наука26.04.2017.
ДоцентИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука26.04.2012.
Асистент - др наукаИнтегрални транспорт и логистика15.07.2011.
Асистент приправник РИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука28.04.2009.
Асистент - стари називИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука24.10.2001.
Асистент приправникИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука01.02.1991.