проф. др Бранко Перишић


Недостаје слика

др Бранко Перишић

Редовни професор


Телефон021/485-2244
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКанцеларија рачунарски центар 013

Перишић Бранко, рођен 05.06.1954.г. у Сарајеву. Дипломирао на Електротехничком факултету у Сарајеву школске 1976/77. године. Последипломске студије на Одсеку за Информатику, Електротехничког факултета, Универзитета у Сарајеву уписао 1981/82 и завршио школске 1982/83. Магистрирао на Факултету техничких наука у Новом Саду са темом магистарског рада “Функционално дистрибуирани систем заштите рачунарских система”, 1986. г.

Докторирао на Факултету техничких наука у Новом Саду 1994. г. са дисертацијом под називом “Пројектовање информационих система у амбијенту отворене архитектуре”. Биран у звање доцента и ванредног професора на Факултету техничких наука у Новом Саду, Катедра за примењене рачунарске науке и информатику. Тренутно је запослен као редовни професор за област Примењене рачунарске науке и информатика на ФТН Нови Сад.

Директор је Рачунарског центра Факултета техничких наука у Новом Саду од његовог оснивања.

Живи у Новом Саду, ул. Јована Поповића 7/а.
Ожењен је и има троје деце.

Учествовао у реализацији стручних и научноистраживачких пројеката у домену пројектовања наменских рачунарских система, системског програмирања, заштите рачунарских система и пројектовања управљачких информационих система. Аутор низа програмских пакета везаних за сегмент управљачких информационих система у здравству,трговини, производњи, здравственом осигурању и школству. Аутор је или коаутор већег броја међународних и домаћих научно-стручних радова. Највећи део радова односи се на методолошке аспекте инжењерства на рачунарима базираних система, пројектовања софтвера и пројектовање информационих система. Учествовао у реализацији великог броја комерцијалних пројеката информационих система.

Аутор је низа програмских решења у домену софтвера. Био је ментор израде четири доктората, пет магистарских радова, члан више комисија за оцену подобности магистарских и докторских дисертација, члан комисија за оцену и одбрану магистарских и докторских дисертација. У склопу основних студија био је ментор преко 70 дипломских радова и члан и председник комисија за одбрану дипломских радова. Водио је израду преко 200 пројеката,семинарских радова на додипломским и последипломским студијама,као и преко 80 студентских пракси. По позиву учествује у стручним курсевима које организује истраживачка станица Петница.

Кретање у професионалном раду:


“Energoinvest” RO
Рачунарски центар, Сарајево: Руководилац одељења одржавања од 01.01.1978.г до 01.04.1983.г. (4 године и 3 месеца)

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука-ФТН: Стручни-сарадник од 01.04.1983.г. до 17.01.1989.г. (5 година и 3 месеца)

Асистент од 17.01.1989.г. до 23.03.1995.г. (6 година и 3 месеца)

Доцент од 23.03.1995.г. до 14.04.2000.г. (5 година)

Директор Центра за рачунарство ФТН од 01.09.1996.г. до данас

Ванредни професор од 14.04.2000.г. до 14.04.2005.

Ванредни професор - реизбор 18.11.2005.г. до 19.05.2011.г.

Ванредни професор - реизбор 19.05.2011.г. до 24.09.2015.г.
Редовни професор - од 24.09.2015.г.

Чланство у стручним и научним асоцијацијама:


PATIENT CLASSIFICATION SYSTEMS/EUROPE (PCS/E) од 1988.

IEEE - Computer Society, senior member.

SoftWareEngineeringBodyOfKnowledge IEEE, ACM revision board member 2002.


Стални члан комисије за оцену квалитета на Међународном сајму Електронике, енергетике и информатике, Новосадски сајам, Нови Сад од 1993 до 2009.г.

Редовни професор
25.09.2015.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор15.04.2000.01.09.2015.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Директор рачунарског центра01.10.2012.01.04.2014.Рачунарски центар
Директор рачунарског центра01.10.2009.30.09.2012.Рачунарски центар
НазивУ Установи
Мулти-микропроцесорски система на бази Интел 8080 и ПДП-11/10

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1977

Функционално дистрибуирани систем заштите рачунарских система

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1986

CMMI - Introductory certification

Специјализиција

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Software Engineering Institute at Carnagie Mellon University

2004

CMMI - Intermediate certification

Специјализиција

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Software Engineering Institute at Carnagie Mellon University

2007

Пројектовање информационих система у амбијенту отворене архитектуре

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1994

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаЗечевић И., Бјељац П., Перишић Б., Маруна В., Венус Д.: Domain-Specific Modeling Environment for Developing Domain Specific Modeling Languages as Lightweight General Purpose Modeling Language Extensions, In: Recent Advances in Information Systems and Technologies, Editors: Rocha, Á., Correia, A.M., Adeli, H., Reis, L.P., Costanzo, S., Springer International Publishing, 2017, str. 872-881, ISBN 978-3-319-56534-7, Укупно страна: 930
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPerišić A., Lazić M., Perišić B.: The Extensible Orchestration Framework approach to collaborative design in architectural, urban and construction engineering, Automation in Construction, 2016, Vol. 71, pp. 210-225, ISSN 0926-5805
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуЗечевић И., Бјељац П., Перишић Б., Станковски С., Венус Д., Остојић Г.: Model driven development of hybrid databases using lightweight metamodel extensions, Enterprise Information Systems, 2018, Vol. 12, No 8-9, pp. 1221-1238, ISSN 1751-7575
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСтевић М., Милосављевић Б., Перишић Б.: Enhancing the management of unstructured data in e-learning systems using MongoDB, Program: Electronic Library and Information Systems, 2015, Vol. 49, No 1, pp. 91-114, ISSN 0033-0337
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСтојанов Ж., Добриловић Д., Перишић Б.: Integrating Software Change Request Services into Laboratory Environment: Empirical Evaluation, Computer Applications in Engineering Education, 2014, Vol. 22, No 1, pp. 63-71, ISSN 1061-3773
(М23) Рад у међународном часописуМаксимовић М., Вујовић В., Перишић Б., Милошевић В.: Developing a fuzzy logic based system for monitoring and early detection of residential fire based on thermistor sensors, Computer Science and Information Sistems, 2015, Vol. 12, No 1, pp. 63-89, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуPerišić B., Milosavljević G., Dejanović I., Milosavljević B.: UML Profile for Specifying User Interfaces of Business Applications, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2011, Vol. 8, No 2, pp. 405-426, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуDejanović I., Milosavljević G., Tumbas Živanov M., Perišić B.: A Domain-Specific Language for Defining Static Structure of Database Applications, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2010, Vol. 7, No 3, pp. 409-440, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуМилосављевић Г., Перишић Б.: A Method and a Tool for Rapid Prototyping of Large-Scale Business Information Systems , Computer Science and Information Sistems, 2004, Vol. 1, No 2, pp. 57-82, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуБ. Перишић, Г. Милосављевић "A Method and Tool for Rapid Prototyping of Large Scale Business Information Systems" COMSIS 2004
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомHajduković M., Perišić B., Obradović D.: Uninterruptable an other regions , YUJOR, 1998, Vol. 2, No 2, pp. 323-329, ISSN 0354-0243
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомHajduković M., Obradović D., Perišić B.: The Active Side Principle Approach to Client Server Protocol Design , YUJOR, 1996, Vol. 6, No 1, pp. 121-127, ISSN 0354-0243
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниПеришић Б.: Model Driven Software Development - State of the Art and Perspectives, 13. Научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина, 19-21 Март, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDejanović I., Perišić B., Milosavljević G., Stričević N.: Towards a foundation for distributed version control of SLE artifacts. In 3rd International Workshop on Model-Based Software and Data Integration
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilosavljević G., Dejanović I., Perišić B.: Ready for the industry: A practical approach to teaching mde. In 7th Educators Symposium@MODELS 2011: Software Modeling in Education, pages 31-40, Wellington, New Zealand, www.se.uni-oldenburg.de/documents/olnse-2-2011-EduSymp.pdf
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilosavljević G., Dejanović I., Perišić B., Milosavljević B.: UML Profile for Specifying User Interfaces of Business Applications, 14. Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad, 20-24 Septembar, 2010, pp. 77-94
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDejanović I., Tumbas Živanov M., Milosavljević G., Perišić B.: Comparison of Textual and Visual Notations of DOMMLite Domain-Specific Language, 14. Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad, 20-24 Septembar, 2010, pp. 20-24
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЗечевић И., Перишић Б., Бјељац П., Венус Д.: Role of Pivot Metamodel in Automatic Generation of Metamodel Extension, 6. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 29-2 Februar, 2016, pp. 337-342, ISBN 978-86-85525-18-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЗечевић И., Бјељац П., Перишић Б.: Dynamic Curriculum Structuring - the Foundation for Timetable Management in Faculty Information System, 14. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet (Istočno Sarajevo), 18-20 Mart, 2015, pp. 457-462, ISBN 978-99955-763-6-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеришић Б., Пароски М., Зечевић И.: Students Financials Management in University Information System, 14. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Електротехнички факултет (Источно Сарајево), 18-20 Март, 2015, пп. 446-450, ИСБН 978-99955-763-6-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБјељац П., Зечевић И., Перишић Б.: Integrating Learning Management System and Faculty Information System –Service Oriented Approach, 38. International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, Opatija: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 25-29 Maj, 2015, pp. 874-878, ISBN 978-953-233-083-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеришић А., Лазић М., Перишић Б.: The Foundation of Architectural, Urban and Construction Engineering Information System, 13. Инфотех-Јахорина, Јахорина: Источно Сарајево : Електротехнички факултет, 18-20 Март, 2015, пп. 469-474, ИСБН 978-99955-763-6-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеришић А., Лазић М., Перишић Б.: The Foundation for Cooperative Services in Engineering Buildings - The Common Ontology for Architectural and Urban Data Repository Modeling, 10. Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Timisoara, 21-23 Maj, 2015, pp. 423-427
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаруна В., Мерцер Т., Зечевић И., Перишић Б., Бјељац П.: The Business Process Transformation Framework Implementation through Metamodel Extension, 6. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 29-2 Februar, 2016, pp. 11-17, ISBN 978-86-85525-18-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЗечевић И., Перишић Б., Бјељац П., Венус Д.: Role of Pivot Metamodel in Automatic Generation of Metamodel Extension, 6. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 29-2 Februar, 2016, pp. 337-342, ISBN 978-86-85525-18-6
(М53) Рад у научном часописуПетков Н., Милосављевић Г., Перишић Б.: Интелигентно распоређивање визуалних компоненти у оквиру екранских форми , Инфо М, 2005, ИССН 1450-6254
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗечевић И., Перишић Б., Бјељац П., Перишић И., Кекељевић И.: Наставнички андроид сервиси, 21. ТРЕНД - Трендови развоја, Златибор: Факултет техничких наука, 23-26 Фебруар, 2015, пп. 220-223, ИСБН 978-86-7892-680-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДејановић И., Перишић Б., Милосављевић Г.: Arpeggio: pakrat parser interpreter, 16. YУ ИНФО, Копаоник, 1-8 Март, 2010
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПеришић Б., Зечевић И.: Модел информационе инфраструктуре за подршку научно истраживачком раду у склопу АП Војводине, 16. Скуп "Трендови развоја" - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 1-4 Март, 2010, пп. 107-109, ИСБН 978-86-7892-236-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗечевић И., Перишић Б.: Web сервис за подршку научно истраживачком раду у склопу информационе инфраструктуре АП Војводине, 16. Скуп "Трендови развоја" - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 1-4 Март, 2010, пп. 113-116, ИСБН 978-86-7892-236-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМилосављевић Г., Дејановић И., Перишић Б., Коњовић З.: Адаптивна архитектура клијентске апликације информационих система, 54. ЕТРАН, Доњи Милановац, 7-11 Јун, 2010
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоУправљачки информациони систем Фонда за здравствено осигурање Републике Српске / World Bank Project 2002/2004.g.
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоПеришић Б., Зечевић И.: Програмско решење подршке Студентском WЕБ-сервису Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Република српска, Босна и Херцеговина, рађено за: Медицински факултет у Бања Луци, корисник: Медицински факултет у Бања Луци, 2010
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоПеришић Б., Зечевић И.: Информациони систем за подршку технологији образовног процеса, Програмско решење за подршку функцијама акредитације и лиценцирања установа и студијских програма, рађено за: Медицински факултет у Бања Луци, корисник: Медицински факултет у Бања Луци, 2010
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоПеришић Б., Зечевић И., Тешић Ж.: Програмско решење подршке функционисању студентске службе Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, рађено за: Медицински факултет у Бања Луци, корисник: Медицински факултет у Бања Луци, 2010
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоPerišić B., Zečević I.: Program package University organizational structure Korisnik: FTN Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu Rađeno za: TEMPUS , 2007
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИ.Дејановић, Г.Милосављевић, Б.Перишић "ISGEN Мета-модел за развој комплексних информационих система" INFOFEST 2004 Будва
(У01) Основни уџбеник за наставни предметОснови софтверског инжењерства, Бранко Перишић, едиција Техничке науке, 2012 СТИЛОС Нови Сад
(У01) Основни уџбеник за наставни предметОснови рачунарства - Методичка збирка задатака - Програмабилни аутомати, Б.Перишић, Д.Иветић, едиција Техничке науке, 1995 СТИЛОС Нови Сад
(У01) Основни уџбеник за наставни предметОснови рачунарства - Методичка збирка задатака - Математичко-логичке основе рада рачунара, Едиција техничке науке, 1996 СТИЛОС Нови Сад
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГ.Милосављевић, Б.Перишић "Really Rapid Prototyping of Large-Scale Business Information Systems", IEEE Workshop on Rapid Systems Prototyping San Diego 2003
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду25.09.2015.
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука19.05.2011.
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука18.11.2005.
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука04.09.2000.
ДоцентИнформатикаФакултет техничких наука23.03.1995.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука01.04.1989.