проф. др Мирослав Поповић


Недостаје слика

др Мирослав Поповић

Редовни професор


Телефон021/4801-104
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Др Мирослав Поповић је редовни професор на Факултету техничких наука (катедра за рачунарску технику и међурачунарске комуникације). Дипломирао, магистрирао и докторирао на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду 1984, 1988 и 1990 године, респективно. Сада углавном предаје предмете из објектно оријентисаног програмирања, паралелног програмирања и програмских алата, системског програмирања у реалном времену, и међурачунарских комуникација и рачунарских мрежа. У последњих десетак година је објавио преко 120 радова на конференцијама и у часописима (од тога у последњих 5 година је 15 радова у часописима са SCI листе). У прошлости је водио многе пројекте за индустрију, од који се посебно истиче развој телефонских централа и контакт центара за руску, немачку, чешку, и српску телекомуникациону мрежу. Амерички издавач Taylor & Francis је објавио његову књигу Communication Protocol Engineering 2006 год. Служио је као MC члан Републике Србије у EU COST 297 High Altitude Platforms of wireless communications, EU COST IC0703 Traffic Monitoring and Analysis, и EU COST Action IC1001 Transactional Memories (Euro-TM). У поседњих 5 година је водио домаћи пројекат технолошког развоја ТР 320031 “Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима” и подпројекат бр. 2 “Паралелно и дистрибуирано програмирање у системима са више процесора” на интегрисаном пројекту ИИИ 44009. Његова скорија истраживачка интересовања су у областима: инжењеринг система заснованих на рачунарима, паралелно програмирање, дистрибуирани системи, и заштита. Члан је удружења IEEE (Computer Society i Communications Society), удружења ACM и домаћег удружења ЕТРАН.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/miroslav-popovic/28/68b/21b
ORCiD: http://orcid.org/0000-0001-8385-149X

Редовни професор
17.07.2002.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
НазивУ Установи
Једно решење аутоматског рестарта рачунарског система

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1984

Један приступ у реализацији концепта ВМС

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1988

Прилог примени концепта ВМ у амбијенту отворене архитектуре

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1990

Критеријум продукцијеОпис
() Чапко Д., Ердељан А., Поповић М., Швенда Г.: An Optimal Relationship-Based Partitioning of Large Datasets, LNCS, Springer Verlag, 2010, str. 555-558, ISBN 978-3-642-15575-8
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPerić M., Perić D., Todorović B., Popović M.: Dynamic Rain Attenuation Model for Millimeter Wave Network Analysis, IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017, Vol. 16, No 1, pp. 441-450, ISSN 1536-1276.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBašičević I., Kukolj D., Popović M.: On the Application of Fuzzy-based Flow Control Approach to High Altitude Platform Communications, DOI 10.1007/s10489-009-0190-y, Applied Intelligence, 2011, Vol. 34, No 2, pp. 199-210, ISSN 0924-669X.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPopović M., Bašičević I.: Test case generation for the task tree type of architecture, Information and Software Technology, 2010, Vol. 52, No 6, pp. 697-706, ISSN 0950-5849.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBusch C., Herlihy M., Popović M., Sharma G.: Time-communication impossibility results for distributed transactional memory, Distributed Computing, 2018, Vol. 31, No 6, pp. 471-487, ISSN 0178-2770.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуČapko D., Erdeljan A., Švenda G., Popović M.: A Dynamic Repartitioning of Large Data Model in Distribution Management Systems, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2012, Vol. 5, No 121, pp. 1392-1215, ISSN 1392-1215.
(М23) Рад у међународном часописуPetković M., Bašičević I., Kukolj D., Popović M.: Evaluation of Takagi-Sugeno-Kang Fuzzy Method in Entropy-based Detection of DDoS attacks, Computer Science and Information Sistems, 2018, Vol. 15, No 1, pp. 139-162, ISSN 1820-0214.
(М23) Рад у међународном часописуMarinković V., Popović M., Đukić M.: An Automatic Instruction-Level Parallelization of Machine Code, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2018, Vol. 18, No 1, pp. 27-36, ISSN 1582-7445.
(М23) Рад у међународном часописуKrunić M., Popović M., Krunić V., Četić N.: Energy Consumption Estimation for Embedded Applications, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, Vol. 22, No 3, pp. 44-49, ISSN 1392-1215.
(М23) Рад у међународном часописуBašičević I., Očovaj S., Popović M.: The value of flow size distribution in entropy based detection of DoS attacks, Security and Communication Networks, 2016, Vol. 9, No 10, pp. 958-965, ISSN 1939-0114.
(М23) Рад у међународном часописуLebl A., Mitić D., Popović M., Markov Ž., Mileusnić M., Matić V.: Influence of Mobile User’s Density Distribution on the CDMA Base Station Power, Јournal of Electrical Engineering, 2016, Vol. 67, No 6, pp. 390-398, ISSN 1335-3632.
(М23) Рад у међународном часописуBašičević I., Očovaj S., Popović M.: Evaluation of Entropy-Based Detection of Outbound DoS Attacks in Edge Networks, Security and Communication Networks, 2015, Vol. 8, No 5, pp. 837-844, ISSN 1939-0114.
(М23) Рад у међународном часописуBašičević I., Očovaj S., Popović M.: Use of Tsallis entropy in detection of SYN flood DoS attacks, Security and Communication Networks, 2015, Vol. 8, No 18, pp. 3634-3640, ISSN 1939-0114.
(М23) Рад у међународном часописуČetić N., Popović M., Đukić M., Kovačević J.: Source traffic modeling in WSN for acoustic sensing in reverberant environment, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, Vol. 21, No 5, pp. 64-68, ISSN 1392-1215.
(М23) Рад у међународном часописуĐukić M., Popović M., Četić N., Považan I.: Embedded processor oriented compiler infrastructure, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2014, Vol. 14, No 3, pp. 123-130, ISSN 1582–7445.
(М23) Рад у међународном часописуMileusnić M., Popović M., Lebl A., Mitić D., Markov Ž.: Influence of Users’ Density on the Mean Base Station Output Power, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, Vol. 20, No 9, pp. 74-79, ISSN 1392-1215.
(М23) Рад у међународном часописуPopović M., Đukić M., Marinković V., Vranić N.: On Task Tree Executor Architectures Based on Intel Parallel Building Blocks, Computer Science and Information Sistems, 2013, Vol. 10, No 1, pp. 369-392, ISSN 1820-0214.
(М23) Рад у међународном часописуPopović M., Kuprešanin I., Bašičević I.: Generic method for statistical testing of parallel programs based on task trees, Scientific Research and Essays, 2012, Vol. 7, No 11, pp. 1992-2248, ISSN 1992-2248.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović M., Kordić B., Bašičević I.: Transaction Scheduling for Software Transactional Memory, 2. IEEE International Conference on Cloud Computing and Big Data Analysis ICCCBDA, Chengdu, 28-30 April, 2017, pp. 191-195, ISBN 978-1-5090-4497-9.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBusch C., Herlihy M., Popović M., Sharma G.: Fast Scheduling in Distributed Transactional Memory, 29. ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures SPAA, Washington, 24-26 Jul, 2017, pp. 173-182, ISBN 978-1-4503-4593-4.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметVladimir Kovačević, Miroslav Popović, Sistemska programska podrška u realnom vremenu 1: Programski alati i paralelno programiranje, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2013.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметVladimir Kovačević, Miroslav Popović, Sistemska programska podrška u realnom vremenu 2: Operativni sistemi za rad u realnom vremenu, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2011.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметMiroslav Popović, Vladimir Kovačević, Paralelno Programiranje, Edicija Tehničke nauke – udžbenici, FTN Izdavaštvo, br. 485, 2015, ISBN 978-86-7892-675-4.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметMiroslav Popović, Communication Protocol Engineering, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018, ISBN 978-1-1385-5812-0.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорРачунарска техника и рачунарске комуникацијеУниверзитет у Новом Саду17.07.2002.