проф. др Душан Ковачевић


Недостаје слика

др Душан Ковачевић

Редовни професор


Телефон021/485-2646
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 211

Додипломске студије: Грађевински одсек, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду (10 семестара, 42 испита, од 1978. до 1985. год.) дипломирао са просечном оценом 9.23 (девет и 23/100).
Постдипломске студије: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду (4 семестра, 10 испита и 5 семинарских радова, од 1986. до 1988. год), завршио са просечном 10.00 (десет и 0/100). Магистарска теза: "Нелинеарна анализа армиранобетонских оквира у условима сеизмичких дејстава", Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду (одбрањена 7. фебруара, 1992. год.)
Докторска дисертација: "Нумеричко моделирање понашања армиранобетонских оквира оптерећених сеизмичким силама", Грађевински факултет, Универзитет у Београду (одбрањена 29. јуна 2001. год.).
Страни језици: енглески и немачки.
Професионално искуство: од 1985. до сада: асистент, доцент, внредни и редовни професор на предметима: Испитивање конструкција, Теорија бетонских конструкција, Теорија површинских носача, Стабилност и динамика конструкција, МКЕ моделирање у анализи конструкција, Конструктивни системи, Конструкцијски системи у сценској архитектури и Конструкције, материјали и технологије у сценској архитектури и дизајну.

Редовни професор
17.11.2011.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
НазивУ Установи
Пројекат спортске и изложбене хале

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1985

Нелинеарна анализа армиранобетонских оквира у условима сеизмичких дејстава

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1992

Нумеричко моделирање понашања армиранобетонских оквира оптерећених сеизмичким силама

Докторат

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуД. Ковачевић, И. Будак, Ацо Антић, А. Нагоде, Б. Косец: FEM Modeling and Analysis in Prevention of the Waterway Dredger’s Crane Serviceability Failure, Engineering Failure Analysis, ISSN: 1350-6307, DOI: 10.1016/j.engfailanal.2012.10.009, ELSEVIER
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМ. Пенчић, Б. Боровац, Д. Ковачевић, М. Чавић (2016): Development Of The Multi-Segment Lumbar Spine For Humanoid Robots, Thermal Science, Vol. 20, Suppl. 2, ISSN 0354-9836, DOI:10.2298/TSCI151005040P, Institute for Nuclear Science "Vinča", pp. S581-S590, Belgrade, Serbia
(М23) Рад у међународном часописуД. Ковацевиц, М. Соковиц, И. Будак, А. Антиц, Б. Косец: Optimal Finite Elements Method (FEM) Model for The Jib Structure of a Waterway Dredger, Metallurgy Vol.51, No1, 113-116, ISSN0543-5846, METABK 51(1) 113-116 (2012), UDC-UDK 669.14.018.298:669.18=111
(М23) Рад у међународном часописуД. Ковацевиц, И. Будак, А. Антиц, Б Косец: Special Finite Elements: Theoretical Background and Application, Technical Gazette, ISSN 1330-3651, No. 4 18 (2011) 649-655, UDC/UDK 519.61:624.046
(М23) Рад у међународном часописуA. Nagode, G. Klančnik, M. Bizjak, D. Kovačević, B. Kosec, E. Dervarič, B. Zorc, L. Kosec: Structural and Thermodynamic Analysis of Whiskers on the Surface of Grey Cast Iron, Technical Gazette, ISSN 0543-5846, UDC – UDK 669.14.018.298:669.18=111, pp. 11-14, Zagreb, 2012.
(М23) Рад у међународном часописуАнтић,А., Козак, Д.,Косец, Б., Шимуновић, Г., Шарић, Т., Ковачевић, Д., Чеп, Р: Influence of Tool Wear on the Mechanism of Chips Segmentation and Tool Vibration, Technical Gazette, ISSN 1330-3651, Zagreb, Article in Press, 2012.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомД. Ковацевиц, С. Ранковиц: FEM Modeling of Spatial Structural Systems in Evaluation of the Real Structural Performances, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, ISSN 0354-4605, Nis, 2012.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомД. Ковачевић, В. Радоњанин, М. Малешев, Ђ. Лађиновић, С. Ранковић, С. Радишић, И. Ковачевић (2018), Систем за мониторинг новог Железничко-друмског моста у Новом Саду, Грађевински материјали и конструкције, бр. 61, ИССН 2334-0229, Београд, Србија, 15-35.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниD. Kovacevic: Model for RC Frames Loaded by Seismic Forces, Invited paper , The 16th European Conference of Fracture (ECF16) - Mini-symposium: Integrity of Dynamical Systems, Proceedings, ISBN 978-1-4020-4971-2, pp. 779-786, Alexandropoulos, Greece, 2006.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниР. Фолић & Д. Ковачевић: Link Finite Elements Application In FEM Structural Modeling, The 11th International Symposium of Mathematics and its Applications, Invited paper, Proceedings, pp12-23, Timişoara, 2006.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниД. Ковачевић, Ж. Јањић & И. Џолев: Special Finite Elements - Why and Where? INDIS 2009, 5th International Scientific Conference, Invited paper, ISBN 978-86-7892-221-3, Novi Sad, pp. 63-72, 2009.
(М41) Истакнута монографија националног значајаДушан Ковачевић: МКЕ моделирање у анализи конструкција, 336 стр, Грађевинска књига, Београд, 2006.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаД. Ковачевић: Axisvm®10 - Enhanced CASA Tool for FEM Modeling in Structural Analysis, Грађевински материјали и конструкције, Београд, рад прихваћен за публиковање, 2011.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаD. Kovačević: FEM model for reinforced Concrete Frames Loaded by Seismic Forces, Theoret. Appl. Mech., Vol.32, No.4, pp. 283-317, Belgrade, 2005.
(М52) Рад у часопису националног значајаД. Ковачевић, Р. Фолић & Ђ. Лађиновић: Application of Link FE in Modeling of Specific Boundary/Interface Conditions, Journal of Serbian Society of Computational Mechanics, JSSCM Vol. 1, Belgrade, 2007.
(М52) Рад у часопису националног значајаД. Ковачевић, И. Матијевић & А. Рашета: An Optimal Numerical Model for Nonlinear Behavior of Reinforced Concrete Frames, Journal of Serbian Society of Computational Mechanics, JSSCM Vol. 2, Belgrade. 2008.
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниМ. Алмадани, Д. Ковачевић & В. Радоњанин: Comparative analysis of axially loaded composite columns, Зборник радова, Конференције СГП 2010, Нови Сад, Мај 13-14, пп.16, 2010.
(М62) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводуД. Ковачевић: Неки аспекти МКЕ моделирања нелинеарног понашања конструкција у грађевинарству, предавање (апстракт на сајту), Математички институт САНУ, Београд, 2007.
(М62) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводуД. Ковачевић: Теоријски и практични аспекти МКЕ моделирања прелазних и контурних услова конструкцијских система, предавање (апстракт на сајту), Математички институт САНУ, Београд, 2010.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаДушан Ковачевић: Нумеричко моделирање понашања армиранобетонских оквира оптерећених сеизмичким силама, 182 стр, Грађевински факултет, Београд, 2001.
(М72) Одбрањен магистарски радДушан Ковачевић: Нелинеарна анализа армиранобетонских оквира у условима сеизмичких дејстава, 185 стр, ФТН, Нови Сад, 1992.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметДушан Ковачевић: АxисВМ - Упутсво за коришћење - превод, 313стр, ХиЦАД, Нови Сад, 2003.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТеорија конструкцијаФакултет техничких наука17.11.2011.
Ванредни професорТеорија конструкција16.11.2006.
ДоцентТеорија конструкцијаФакултет техничких наука16.11.2001.