проф. др Љиљана Вукајлов


Недостаје слика

др Љиљана Вукајлов

Редовни професор


Телефон021/485-2419
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Љиљана Вукајлов рођена је 1961. године у Новом Саду у Републици Србији, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Архитектонском факултету у Београду 1987. а магистрирала 1998. године. Докторску дисертацију одбранила је на Факултету техничких наука у Новом Саду 2010 године.

Радила је као наставник теоријске наставе у СЦ "Јован Вукановић" у Новом Саду (1987-1989). У звање асистента за ужу научну област Урбанизам на ФТН-у у Новом Саду изабрана је 1989. године. Тада је била ангажована и као асистент на Пољопривредном факултету у Новом Саду. На Департману за архитектуру и урбанизам ангажована је од 1997. године. Тренутно ради као наставник на Департману за архитектуру и урбанизам и Департману за графичко инжењерство и дизајн на ФТН-у у Новом Саду.

Као асистент је била ангажована на Саобраћајном одсеку (данас Департман за саобраћај) ФТН-а (1989-1998) на предмету "Урбанизам", затим на Одсеку за пејзажну архитектуру на Пољопривредном факултету у Новом Саду (1989-1992) на предметима "Пејзажна архитектура" и "Урбанизам и заштита животне средине", а на Архитектонском одсеку (данас Департман за архитектуру и урбанизам) ФТН-а на предмету “Урбана/рурална анализа и морфологија” (1997-2010), на предмету "Урбанистичко пројектовање ИИ“ (2002-2007) и на предмету "Теорија и критика урбане стредине" на Мастер студијама (2009-2011). У звању наставника ангажована је на предметима "Урбанизам 1" и "Урбанизам 2" на Департману за саобраћај (2007-2013), на предметима "Урбана/рурална анализа и морфологија 1" "Урбана/рурална анализа и морфологија 2", (2010 до данас), а од 2015. године на предметима "Елементи и склопови зграда 1" и "Елементи и склопови зграда 2" на Департману за архитектуру и урбанизам. Од 2011. године је ангажована као наставник и на Департману за грађевинарство и геодезију на Специјалистичким студијама под називом "Енергетска ефикасност у зградарству", на предмету "Биоклиматска архитектура", а од 2014. године ангажована је као наставник на предмету "Принципи универзалног дизајна" на Департману за графичко инжењерство и дизајн, ФТН-а у Новом Саду.

Била је коментор или ментор великог броја дипломских радова из области Архитектуре и урбанизма. Током три године била је руководилац галерије "Сава Шумановић" (данас галерија "Ђура Којић") на Департману за архитектуру и урбанизам, при чему је организовала 60 изложби разних ауота из земље и иностранства. У згради Музеја Војводине организовала је изложбу студентских радова 2001. године под називом "На крају пута - почиње нови", 2010. године изложбу "УРАМ 1997 - 2010", 2012. године изложбу "Истраживање простора". У Централној згради Ректората у Новом Саду током 2018. године организовала је у сарадњи са својим асистентима, изложбу радова студената са Департмана за архитектуру и урбанизам ФТН-а под називом "Истраживање насеља", као и изложбу радова студената са Департмана за графичко инжењерство и дизајн, ФТН-а, под називом "Ка универзалном дизајну". Била је члан Одбора за одржавање и развој Кампуса Универзитета у Новом Саду (2005-2010).

Члан је ДаНС-а од 1994. године. Стручни испит за пројектовање положила је 1995. године. Од 2005. године је члан Инжењерске коморе Србије од када има лиценцу одговорног пројектанта и одговорног урбанисте. Била је члан Управног одбора Друштва архитеката Новог Сада (2005-2007). Два пута је била стручни известилац на конкурсима а једном председник комисије за доделу награда Салона архитектуре Новог Сада. Водила је програм Округлог стола на тему "Јавни простори града" у оквиру Дана архитектуре 2004. године у Новом Саду. Неколико пута је учествовала као коаутор на конкурсима, при чему је, са колегама из Београда, освојила откупну награду на конкурсу "Идејно архитектонско - урбанистичко уређење центра Шида", 1998 године. Током 2 године је била ангажована као технички уредник при израдама неколико Монографија: Бачког Градишта (1995), Националног парка Фрушка гора (1995), Добринаца (1996) и Чуруга (1997). Била је члан Републичке ревизионе комисије – за стручну контролу техничке документације објеката од значаја за Републику Србију, а који се граде на територији АП Војводине (2004-2006). Ангажована је и као члан Комисије за стручну контролу планских докумената (2016- ). Од 1999. године је члан групе Пер.Арт, организације која делује у области савремених извођачких уметности.

Као аутор или коаутор објавила је велики број научних и стручних радова на теме из области архитектуре и урбанизма у међународним и домаћим научним зборницима радова, на симпозијумима и у монографијама. Учествовала је у изради неколико урбанистичких студија: "Урбанистичка студија центра Куле - од постојећег стања ка стратегији развоја" (1999), "Предлог уређења центра Апатина" (2000), "Просторна студија напуштених и неискоришћених објеката, површина и простора у Новом Саду" (2004), "Приступачност објеката културе у Новом Саду за особе са ометеношћу у менталном развоју" (2009) и "Истраживање позоришних објеката у Републици Србији са урбанистичких аспеката" (2011). Као део тима Института за архитектуру и грађевинарство ФТН-а учестовала је у пројекту "Агенда 21 унапређење одрживог развоја" (2001) и ТЕМПУС (2005), као и на више пројеката у организацији Министарства за науку и технолошки развој (2011-2014 и 2015-2018).

Гостовала је у неколико радио и телевизијских емисија посвећених архитектури и урбанизму. Одржала је већи број предавања на Департману за архитектуру и урбанизам ФТН, као и ван факултета: у Заводу за урбанизам Србије (2001), у Природњачком музеју (2001), у Подграђу (2004), у СЦ "Јован Вукановић" у Новом Саду (2003 и 2004) и у Средњој техничкој школи "Јован Јовановић Змај" у Суботици (2005).

Од 2003. године, у сарадњи са члановима Удружења студената са инвалидитетом у Новом Саду, се више посветила анализи и валоризацији простора са аспекта приступачности и дизајна за све, при чему је учествовала у неколико скупова организованих на те теме. Области интересовања, које су у њеном раду и до данас присутне, су: урбанизам, урбанистичко пројектовање, саобраћај, урбана морфологија, урбана анализа, приступачност, универзални дизајн, дизајн за све и биоклиматска архитектура. 

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор21.10.2020.22.10.2021.Катедра за архитектуру и урбанизам
Ванредни професор21.10.2015.Катедра за архитектуру и урбанизам
НазивУ Установи
Студентски центар у Новом Саду

Диплома

Архитектура

Архитектонски факултет

1987

Идентитет грађене средине - теоријске основе и практични пример Новог Сада

Магистратура

Архитектура

Архитектонски факултет

1998

Улога и значај урбаног и руралног блока у формирању структуре и идентитета насеља у Војводини

Докторат

Архитектура

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
(СУА1.4) Награда или похвала на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогомThe second prize in the category: Publications for Vukajlov, Lj.: Uvod u urbanizam, university textbook, on the 23rd International Urban Planners’ Exhibition, Belgrade, 7-14 November 2014. p. 10.01. ISBN 978-86-84275-32-7.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Vukajlov Lj., Teofilović N., Kecman M.: Conceptual architectural and urban design of the center of Sida, exhibition How NOT to win an architectural competition, exhibition from Ephemera Collective, on December 21st, 2017. in the Association of architects of Novi Sad
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Vukajlov Lj., Teofilović N., Strugar M.: Conceptual architectural and urban solution of the Gallery Square in Novi Sad, exhibition How NOT to win an architectural competition, exhibition from Ephemera Collective, on December 21st, 2017. in the Association of architects of Novi Sad
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Вукајлов, Љ.: Увод у урбанизам, факултетски уџбеник приказан на 23. Салону урбанизма, Удружење урбаниста Србије, Београд, 2014. ИСБН 978-86-84275-32-7
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Vukajlov, Lj.: Multicultural approach to exploring space. Basic explanation application of findings scientific-research work on projects the Ministry of Education, science and of technological development: "Optimization of Architectural and of urban planning, and projecting of in the function of the sustainable development of Serbia", TR 36042, project leader PhD Nađa Kurtović Folić, 2011-2014; on professional projects and analyzes in the research space. In Vukajlov, Lj., Hercegovac-Pašić, V., Bandić, A. and Apostolović, D.: Space Exploration - Exhibition of student works in the field of urban planning, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Republic of Serbia and Faculty of Architecture, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Museum of contemporary art of Vojvodina, 12th-26th December, 2012., ISBN 978-86-7892-466-8, COBISS.SR-ID 255640839, http://www.seecult.org/vest/istrazivanje-prostora
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Вукајлов, Љ. Дорић, М.: "Истраживање позоришних објеката у Републици Србији са урбанистичких аспеката", студија приказана на 20. Салону урбанизма, Удружење урбаниста Србије, Ниш, 2011. стр. 07.19. ИСБН 978-86-84275-26-6
(СУА1.6) Кустоски рад на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогомВукајлов, Љ., Херцеговац-Пашић, В., Бандић А., Апостоловић, Д.: "Истраживање простора", Изложба студентских радова из области урбанизма, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад и Архитектонски факултет, Сарајево, Музеј савремене уметности Војводине, Грид, Нови Сад, Република Србија, 12.12.2012. ИСБН ЦОБИСС.СР-ИД 255640839
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаВукајлов Љ., Милинковић А., Бркљач Д.: Едуцатион оф студентс оф арцхитецтуре абоут тхе импортанце оф усер партипицатион ин тхе процесс оф валоризатион анд урбан спаце планнинг усинг сурвеyс анд интервиеwс, ин Милица Костреш анд Хенрy Хансон (едиторс): Партиципаторy процессес ин урбан планнинг, монографy, Нови Сад, Фацултy оф Тецхницал Сциенцес, Университy оф Нови Сад, 2019, стр. 288-303, ИСБН 978-86-6022-190-4
(М23) Рад у међународном часописуĐelošević M., Vukajlov Lj., Tepić G., Milinković A., Brkljač D.: Design of Columns in Terms of Stability, Transactions of Famena, 2018, Vol. 42, No 2, pp. 39-50, ISSN 1333-1124
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомВукајлов Љ., Милинковић А., Бркљач Д.: РЕЦОММЕНДАТИОНС ФОР УРБАН РЕВИТАЛИЗАТИОН ОФ ТХЕАТЕР ЛОЦАТИОНС: А ЦАСЕ СТУДY – РЕПУБЛИЦ ОФ СЕРБИА, Фацта Университатис, Сериес: Арцхитецтуре анд Цивил Енгинееринг, 2019, Вол. 17, Но 4, пп. 387-400, ИССН 0354-4605
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомVukajlov Ljiljana, Milinković Aleksandra, Brkljač Dijana and Olivera Dobrivojević: Evaluation model of the quality of theater locations: case study – Novi Sad, Serbia, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 15, No 2, 2017. pp. 225-238 DOI: 10.2298/FUACE170206017V, UDC 725.822(497.113), ISSN 0354-4605 (Print), ISSN 2406-0860 (Online)
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомVukajlov, Lj.: Historical Review of the Interdependence of Settlements and Urban and Rural Blocks, Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering Vol. 7. No. 2, 2009. pp.121- 133 DOI: 10.2298/FUACE090212IV UDC 711.43+711.43(091)(045)
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниБјељац, Ж., Добривојевић, О., Терзић, А. и Вукајлов, Љ.: Spatial planning regulations in order to protect against natural disasters – case study the municipality of Beočin (Serbia). Во С. М. Вдовин и А. А. Ямашкин (ред.): Материалы и международной научно-практической конференции: Природные опасности: связь науки и практики. Русское географическое общество, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования „Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева“, Географический институт „Йован Цвиич“, Сербской академии наук и искусств. Издательство Мордовского университета, Саранск, 2015. стп. 51-58. ИСБН 978-5-7103-3078-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБркљач Д., Вукајлов Љ., Милинковић А.: URBAN ANALYSIS AND QUALITY EVALUATION OF SOCIALIZATION SITES WITHIN CITY BLOCKS CASE STUDY: CITY BLOCKS IN LIMAN I AND II IN NOVI SAD, 5. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Суботица: ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 21 Април, 2017, пп. 767-774, ИСБН 978-86-80297-68-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБркљач Д., Милинковић А., Вукајлов Љ.: URBAN ANALYSIS AND VALORIZATION OF SPACE AROUND THE BUS AND TRAIN STATIONS IN NOVI SAD, 4. Савремена достигнућа у грађевинарству, Суботица: ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА, 22-23 Април, 2016, ИСБН 978-86-80297-63-7, УДК: 725.3(497.113НОВИ САД)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilinković A., Brkljač D., Vukajlov Lj.: Traffic Facilities as Elements of Identity of Novi Sad, 5. Towards a humane city, Novi Sad, 5-6 November, 2015, pp. 141-146, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilinković A., Vukajlov Lj., Brkljač D.: Influence of Organization and Content of the Yard of Urban Block on the Socialization of Residents Case Study - The Liman Blocks In Novi Sad, 13. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences, 25-27 November, 2015, pp. 532-538, ISBN 978-86-7892-750-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVukajlov Lj., Milinković A., Brkljač D.: Environmental conditions in frequent pedestrian streets in centre of Novi SadIn, in T. Bešević (ed.): Conference proceedings, International conference “Contemporary achievements in civil engineering 2015“, 3. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: University of Novi Sad and Faculty of civil engineering Subotica, 24 April, 2015, pp. 683-690, ISBN 978-86-80297-62-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVukajlov Lj., Kopić M.: Valorization of Novi Sad University Campus Accessibility, in V. Bogdanović and V. Basarić (ed.): The fourth international conference: “Towards a Humane City“, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad , 24-25 Oktober, 2013, pp. 133-139, ISBN 978-86-7892-541-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBrkljač D., Vukajlov Lj., Milinković A.: Evaluation Model for Accessibility of Public Space, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 24-25 Oktober, 2013, pp. 79-85, ISBN 978-86-7892-541-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVukajlov Lj., Milinković A., Brkljač D.: Urban features of community cultural centres in Vojvodina, in V. Radonjanin, R. Folić i Đ. Lađinović (ed.): iNDiS 2012 – Planning, design, construction and renewal in the civil engineering, International Scientific Conference, 12. iNDiS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department Civil Engineering and Geodesy, 28-30 November, 2012, pp. 937-943, ISBN 978-86-7892-453-8, UDK: 721
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВукајлов, Љ.: "Organization of urban and rural blocks serving the privacy of housing", Зборник радова, међународни научностручни скуп „Архитектура и урбанизам, Грађевинарство, Геодезија – Јуче, Данас, Сутра“, Архитектонско - грађевински факултет, Бања Лука, 2011. стр. 423-434, ИСБН 978-99955-667-7-7 ЦОБИСС.БХ-ИД 2399512
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВукајлов, Љ.: Geometry of Urban and Rural Block Bases in the Towns of Vojvodina and Surrounding Regions, XXV International Conference of Geometry and Graphics moNGeometrija 2010, Belgrade 24-27 June 2010.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVukajlov, Lj. "Urban Design Course", Second Conference, Reforming Architectural Education in the CARDS Countries, TEMPUS SCM CO19 A04, Skenpoint, Skopje, 2006. 144-149, ISBN 978-9989-118-05-0, COBISS.MK-ID 73043722 M33 (1)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВукајлов Љ.: Организација урбаних садржаја у функцији повећања безбедности саобраћаја , 4. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Институт за саобраћај Факултета техничких наука Нови Сад, 15-16 Октобар, 1998, пп. 429-433, УДК: 614.862
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниАутори: Кисин С., Ђукић Љ., Лекић Р., Вукајлов, Л.: The Survey of Gimnasium Steel Structure, ВИИ Мегунареден симпозиум друштва на градежните конструктори на Македонија, Охрид, Република Македонија, 2 - 4. октобар 1997. стр. 38/1-38/6
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуВукајлов, Љ.: "Стручно образовање као предуслов приступачне изградње", Национална дебата "Приступачност - предуслов социјалне укључености особа са инвалидитетом и других осетљивих група, Београд, 03. 10. 2012.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуVukajlov Lj.: Organization of urban and rural blocks serving the privacy of housing, in M. Stanković (ed.): Collection of abstracts and conference program: “Architecture and Urban Planning, Civil Engineering, Geodesy - Past, Present, Future”, Faculty of architectural - civil engineering, 1. Architecture and Urban Planning, Civil Engineering, Geodesy - past, present, future, Banja Luka: Faculty of architectural - civil engineering, 15 December, 2011, pp. 62-62, ISBN 978-99955-667-6-0, UDK: COBISS.BH-ID 2389784
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуVukajlov Lj., Dorić M., Bandić A., Uzunović M: Theatre buildings - potential symbols of settlement, 4th International Conference in the circle “Spectacle – City – Identity”, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences Novi Sad, University of Novi Sad, Užice-Serbia, 7-8 November 2011.,pp. 38-39, ISBN 978-86-7892-354-8 COBISS.SR-ID 264552455
(М35) Ауторизована дискусија са међународног скупаВукајлов, Љ.: "Стручно образовање као предуслов приступачне изградње", Национална дебата "Приступачност - предуслов социјалне укључености особа са инвалидитетом и других осетљивих група, Београд, 03.10.2012
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМилинковић А., Вукајлов Љ.: Елементи идентитета Грбавице у Новом Саду, Нови Сад, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, 2014, стр. 493-508
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаVukajlov Lj., Bandić A., Dorić M., Červenjak M: Theatre buildings: potential symbols of settlement, Theatre Space after 20th Century, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad-Serbia, 2012., pp. 229-248, ISBN 978-86-7892-435-8
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаВукајлов Љ., Дорић М.: Утицај урбаног блока на квалитет јавног простора: Унапређење стратегије обнове и коришћења јавних простора у просторном и урбанистичком планирању и пројектовању, у: Куртовић-Фолић, Н., Нови Сад, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам, 2011, стр. 193-218, ИСБН 978-86-7892-254-1 ЦОБИСС.СР-ИД 262615815
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаВукајлов, Љ.: "Урбанистички критеријуми сценских објеката у Републици Србији", у Радивоје Динуловић, Драгана Константиновић, Миљана Зековић (уредници): "Архитектура сценских објеката у Републици Србији", Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2011. стр. 283-301, ИСБН 978-86-7892-255-8
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаВукајлов Љ., Бркљач Д., Милинковић А.: Значај урбанистичких услова за функционисање Домова културе у Републици Србији, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2013, стр. 161-177, ИСБН 978-86-7892-563-4
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаВукајлов, Љ.: "Урбани програми и технологије компетитивног села", део Монографије аутора др Тешић Здравка и др Ратка Николића под називом "Програми, технологије, организација и управљање развојем компетитивног села", ФТН, Графички центар ГРИД, Нови Сад, 2008. стр. ИСБН 978-86-7892-159-9 ЦОБИС: СР - ИД 238323719 УДК 338.43(497.11-22)
(М49) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеВукајлов Љ.: Архитекта Славко Жупански, текст каталога и материјал изложбе радова Славка Жупанског при додели Табаковићеве награде, Нови Сад, Друштво архитеката Новог Сада, Нови Сад, 2011, стр. 1-48, ИСБН 978-86-908283-7-1, УДК: ЦОБИСС.СР-ИД 267891207
(М49) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеВукајлов Љ., Дорић М.: УРАМ 1997-2010, Нови Сад, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам, 2010
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВукајлов Љ.: О изложби „Ка универзалном дизајну“, Изградња, 2018, Но 7-8, пп. 445-448, ИССН 0350-5421, УДК: 624+71+72(05)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВукајлов Љ., Милинковић А., Бркљач Д., Силађи М.: Изложба „Истраживање насеља“, Изградња, 2018, Но 7-8, пп. 441-444, ИССН 0350-5421, УДК: 624+71+72(05)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВукајлов Љ.: Промишљање о урбанизму малих градова Србије, Повод - монографија: 50 година урбанизма у Кикинди - град по мери човека, Бисерка Илијашев, Изградња, 2016, Вол. 70, Но 3-4, пп. 154-159, ИССН 0350-5421, УДК: 624+71+72(05)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВукајлов, Љ. Херцеговац-Пашић, В. Бандић, А., Апостоловић, Д.: Истраживање простора, Изложба студентских радова из урбанизма, Изградња 01-02 (2013) стр. 71-74 ИССН 0350-5421 УДК 624+71+72(05)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВукајлов, Љ. Дорић, М.: Изложба УРАМ 1997-2010, Изградња 64 (2010) 11-12. стр. 684-686 ИССН 0350-5421 УДК 624+71+72(05)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Објашњење термина начина и система грађерња урбаних блокова, Изградња 63 (2009) 9-10, стр. 415-420 УДК 624+71+72(05)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВукајлов Љ.: Дани архитектуре Новог Сада, Изградња, 2002, Но 4-5, пп. 137-142, ИССН 0350-5421, УДК: 72.012:658.233
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Пета деценија градића Пејтон, ДаНС, Часопис за архитектуру и урбанизам, број 082, Друштво архитеката Новог Сада, јун 2017., стр. 68-70, ИССБ 0351-9775, ЦОБИСС.СР-ИД 19320844.
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Урбанистички и архитектонски аспекти приступачности, ДаНС
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Универзални дизајн у архитектури, ДаНС
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Приказ књиге Слободана Малдинија Енциклопедија архитектуре, ДаНС
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Реанимација Подграђа, ДаНС
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ. Назив: Дани архитектуре Новог Сада 2002. године, Изградња
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Извештај жирија за доделу награда Салона архитектуре и Годишње награде архитектуре Новог Сада, ДаНС
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: На крају пута - почиње нови, ДаНС
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Дипломски рад Милице Врачарић, ДаНС
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Надградња или нагрдња, ДаНС
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Урбаниста архитектонског осећаја, ДаНС
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Нови Сад - талас Дунава, ДаНС
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Архитектура као елемент обликовања простора, ДаНС
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Кућа је огледало човека, ДаНС
(М52) Рад у часопису националног значајаВукајлов, Љ.: Пројектовање као стваралачки поступак Назив часописа: ДаНс
(М53) Рад у научном часописуВукајлов, Љ. Дорић, М.: Изложба УРАМ 1997-2010, ДаНС Часопис за архитектуру и урбанизам, бр. 71, Друштво архитеката Новог Сада, фебруар 2011. стр. 76-77. ИССН 0351-9775, УДК 71
(М53) Рад у научном часописуВукајлов Љ.: Блоковске аналогије, ДаНС - Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, 2009, Но 67, пп. 56-57, ИССН 0351-9775, УДК: 71
(М53) Рад у научном часопису Вукајлов, Љ.: Напуштени, заборављени, неискоришћени, ДаНС бр. 50, јун 2005., стр. 16. и 17. ИССН 0351-9775, УДК 71
(М53) Рад у научном часописуВукајлов Љ.: Округли сто Дана архитектуре 2005, ДаНС - Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, 2005, Но 50, пп. 14-14, ИССН 0351-9775, УДК: 71
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВукајлов, Љ.: Критичка анализа серије урбаних узорака и тема, Агенда 21 унапређење одрживог развоја
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВукајлов, Љ.: Могућност превенције саобраћајних незгода на путевима урбанистичким и просторним планирањем, Превенција саобраћајних незгода на путевима 96, Нови Сад, 13. и 14. септембар 1996. године, стр. 444 - 450. 614.86.084(082), 656.1/.5.05(082) УДК:711.4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВукајлов, Љ.: Организација урбаних садржаја у функцији повећања безбедности саобраћаја, Зборник радова ИВ симпозијума са међународним учешћем “Превенција саобраћајних незгода на путевима ‘98”, Нови Сад, 15. и 16.октобар 1998., стр. 429. - 433. УДК:614.862
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПочуч, М., Вукајлов, Љ.: "Место и улога учесника у новом Закону о планирању и грађењу као и Закону о државном премеру и катастру непокрентности", Зборник Летње школе урбанизма 2009, Удружење урбаниста Србије, Министарство животне средине и просторног планирања, Републички геодетски завод, Златибор, 08.-10.06.2009. стр. 235 до 243. ИСБН 978-86-84275-20-4, ЦОБИСС: СР - ИД 167725068
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВукајлов, Љ., Почуч, М.: "Критеријуми приступачности објеката", Зборник радова, Шесто научно-стручно саветовања "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља", Савез грађевинских инжењера Србије у сарадњи са ЦИП - Саобраћајни институт д.о.о. Београд, Институт "Кирило Савић", Београд и "Вујић Ваљево" д.о.о., Ваљево, Дивчибаре 19. мај - 22.мај 2009., стр. 573 до 577. ИСБН 978-86-904089-6-2, ЦОБИСС.СР-ИД 158337804
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВукајлов. Љ.: Примена нових технологија и информационих система на Департману за архитектуру и урбанизам", Пети међународни симпозијум "Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања", Факултет техничких наука Нови Сад, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике (ЦНТИ) Нови Сад, Институт за педагошка истраживања Београд, Природно - математички факултет Нови Сад, 19. и 20. јун 2009. ИСБН 978-86-7892-177-3, ЦОБИСС. СР -ИД 240334599
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВукајлов, Љ. Димић, Ј. Вујановић, Р.: Кроз архивске фондове факултета, Изложба поводом 50 година Факултета техничких наука, Факултет техничких наука, Нови Сад, 18.05.2010.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВукајлов, Љ. Добривојевић, О. Пунишић, М.: Подстицајне мере развоја сеоских насеља, Седми научно-стручни скуп са међународним учешћем: Планска и нормативна заштита простора и животне средине, Зборник радова, књига ИИ, Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду – Географски факултет, Палић, април 2013. стр. 55-63 ИСБН 978-86-6283-006-7 ЦОБИСС.СР-ИД 197579276
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуВукајлов, Љ: Допринос урбанизма и просторног планирања у спречавању саобраћајних незгода на путевима, Стратегија спречавања саобраћајних незгода на путевима
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоКисин С., Лекић Р., Ђукић Љ., Вукајлов Љ.: Главни пројекат 2. фазе ОШ "Жарко Зрењанин" у Бачком Маглићу, (одговорни пројектант - др Срђан Кисин), ФТН, Универзитет у Новом Саду, 1995
(М93) Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензијуАутори: Вукајлов, Љ. Назив: Град Сцена, идејни урбанистички пројекат Корисник: Месна заједница Апатин Рађено за: Месну заједницу Апатин
(М93) Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензијуВукајлов Љиљана, Милинковић Александра и Бркљач Дијана: кустоси на изложби: „Мрежа: структура и живот насеља“, изложба студентских радова, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Грид, Нови Сад, место одржавања изложбе Народни музеј „Зајечар“, Зајечар, 12.-29.12.2015. ИСБН 978-86-7892-777-5 ЦОБИСС.СР-ИД 301749255
(М93) Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензијуВукајлов Љ.: Ка универзалном дизајну, изложба студентских радова, Департман за графичко инжењерство и дизајн, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, место одржавања изложбе Хол Централне зграде Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 26.03.-12.04.2018. , Нови Сад, Факултет техничких наука, 2018, ИСБН 978-86-6022-039-6
(М93) Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензијуВукајлов Љ., Милинковић А., Бркљач Д., Силађи М.: „Истраживање насеља“, изложба студентских радова, Хол Централне зграда Универзитета, Нови Сад, 12.02.-02.03.2018., Нови Сад, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2018, ИСБН 978-86-6022-026-6
(М93) Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензијуВукајлов, Љ. Дорић, М.: УРАМ 1997-2010, Ретроспективна изложба студентских радова, Департман за архитектуру и урбанзам, Факултет техничких наука, Нови Сад, Грид, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, Република Србија, 22.09.2010. ИСБН 978-86-7892-280-0 ЦОБИСС.СР-ИД 255640839
(М93) Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензијуВукајлов Љ., Димић Ј., Вујановић Р.: Кроз архивске фондове факултета, Изложба поводом 50 година Факултета техничких наука, Нови Сад, Факултет техничких наука, Грид, 2010, ИСБН 978-86-7892-249-7
(У01) Основни уџбеник за наставни предметВукајлов, Љиљана: Увод у урбанизам, ФТН, Едиција техничке науке - уџбеници 668, Нови Сад 2017, ИСБН 978-86-7892-979-3, ЦОБИСС.СР-ИД 317576711
(У01) Основни уџбеник за наставни предметВукајлов, Љиљана: Увод у урбанизам, ФТН, Едиција техничке науке - уџбеници 495, Нови Сад 2015, ИСБН 978-86-7892-686-0, ЦОБИСС.СР-ИД 294923783
(У01) Основни уџбеник за наставни предметВукајлов, Љиљана: Увод у урбанизам, ФТН, Едиција техничке науке - уџбеници 441, Нови Сад, 2014, ИСБН978-86-7892-588-7, ЦОБИСС.СР-ИД 282816519
(М72) Одбрањен магистарски рад"Идентитет грађене средине - теоријске основе и практични пример Новог Сада"
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаУлога урбаног и руралног блока у формирању структуре и идентитета насеља у Војводини
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду21.10.2020.
Ванредни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду21.10.2015.
ДоцентАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука21.10.2010.
Асистент - стари називАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука28.02.2007.